Bola zachytená potenciálna aktivita ransomvéru

Toto interaktívne okno sa zobrazí v prípade, že bola zachytená potenciálna aktivita ransomvéru. Operáciu môžete buď Zakázať, alebo Povoliť.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Kliknutím na Podrobnosti zobrazíte konkrétne parametre detekcie. Pomocou dialógového okna môžete súbor odoslať na analýzu alebo ho vylúčiť z detekcie.


important

Aby mohla ochrana pred ransomvérom správne fungovať, musí byť aktivovaná služba ESET LiveGrid®.