Odchádzajúca dôveryhodná komunikácia

Príklad odchádzajúcej komunikácie z dôveryhodnej zóny:
Aplikácia, ktorá je spustená na lokálnom počítači, sa snaží pripojiť na iný počítač v lokálnej sieti alebo sieti, ktorá bola pridaná ako dôveryhodná.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_OUT_TRUSTED

Aplikácia – Aplikácia, s ktorou sa vzdialená strana snaží nadviazať komunikáciu.

Spoločnosť – Vydavateľ aplikácie, ktorá nadväzuje komunikáciu.

Reputácia – reputácia aplikácie zistená pomocou technológie ESET LiveGrid®.

Služba – názov služby, ktorá je spustená na počítači.

Vzdialený počítač – vzdialený počítač sa snaží komunikovať s aplikáciou, ktorá je spustená na lokálnom počítači.

Lokálny port – port používaný na komunikáciu.

Spýtať sa – ak je akcia v pravidle nastavená na Spýtať sa, po spustení pravidla sa zobrazí dialógové okno s výberom možností.

Zapamätať si do ukončenia aplikácie – ESET Smart Security Premium si zvolenú akciu zapamätá do ďalšieho reštartu.

Vytvoriť pravidlo a zapamätať natrvalo – ak túto možnosť vyberiete predtým, ako povolíte alebo zablokujete komunikáciu, ESET Smart Security Premium si zapamätá danú akciu a použije ju, keď bude chcieť vzdialený počítač opäť nadviazať komunikáciu s počítačom.

Povoliť – povolenie prichádzajúcej komunikácie.

Zakázať – zakázanie prichádzajúcej komunikácie.

Pokročilé možnosti – umožňuje prispôsobiť vlastnosti pravidla.