Ochrana pred útokmi hrubou silou

Ochrana pred útokmi hrubou silou blokuje pokusy o uhádnutie hesiel pre služby SMB a RDP. Útok hrubou silou je metóda systematického testovania možných kombinácií písmen, číslic a symbolov s cieľom prelomiť heslo. Ak chcete upraviť nastavenia ochrany pred útokmi hrubou silou, v hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Rozšírené nastavenia (F5) > Ochrana siete > Ochrana pred sieťovými útokmi > Ochrana pred útokmi hrubou silou.

Zapnúť ochranu pred útokmi hrubou silou – ESET Smart Security Premium kontroluje obsah sieťovej komunikácie a blokuje pokusy o uhádnutie hesiel.

Pravidlá – umožňujú vytvárať, upravovať a zobrazovať pravidlá pre prichádzajúce a odchádzajúce sieťové pripojenia. Viac informácií nájdete v kapitole Pravidlá.