Detekčné jadro – pokročilé možnosti

Technológia Anti-Stealth je dômyselný systém určený na detekciu nebezpečných programov, akými sú napríklad rootkity, ktoré sú po aktivácii neviditeľné pre operačný systém a iné aplikácie vrátane antivírusových programov. Z tohto dôvodu ich nie je možné detegovať pomocou bežných techník kontroly.

Zapnúť rozšírenú kontrolu prostredníctvom AMSI – nástroj Microsoft Antimalware Scan Interface umožňuje vývojárom aplikácií vytvárať nové metódy ochrany pred malvérom (platí len pre Windows 10).