Vybrať vzorku na analýzu – Ostatné

Tento formulár sa používa v prípade, že súbor nie je možné kategorizovať ako Podozrivý súbor ani ako Nesprávne detegovaný súbor.

Dôvod odoslania súboru – Uveďte dôvod odoslania súboru a čo najpresnejší popis súboru