Vybrať vzorku na analýzu – Nesprávne detegovaný súbor

Prosíme vás, aby ste nám posielali súbory, ktoré boli vyhodnotené ako infikované, ale v skutočnosti infikované nie sú. Pomôžete nám tým vylepšiť naše antivírusové a antispyvérové jadro a zvýšiť tak účinnosť ochrany pre ostatných používateľov. Falošný poplach (False positive – FP) môže nastať vtedy, keď sa štruktúra alebo charakteristika konkrétneho súboru zhoduje so vzorom obsiahnutým v detekčnom jadre.

Názov a verzia aplikácie – názov aplikácie a jej verzia (napr. číslo či alias).

Pôvod súboru (URL adresa alebo výrobca aplikácie) – uveďte pôvod súboru (zdroj) a popíšte, ako ste sa k danému súboru dostali.

Účel aplikácie – uveďte účel a typ aplikácie (napr. prehliadač, prehrávač médií atď.) pre rýchlejšie zaradenie a identifikáciu.

Poznámky a dodatočné informácie – všetky ďalšie informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii a spracovaní podozrivého súboru.


note

Prvé tri parametre sú povinné z dôvodu lepšej identifikácie legitímnej aplikácie a jej odlíšenia od škodlivého kódu. Poskytnutím doplňujúcich informácií pomôžete významnou mierou našim laboratóriám pri identifikácii a spracovaní vzoriek.