Stvaranje aktualizacijskih zadataka

Aktualizacije se mogu ručno pokrenuti klikom opcije Potraži aktualizacije u primarnom prozoru koji se prikaže nakon što kliknete Aktualizacija u glavnom izborniku.

Nadogradnje je moguće pokretati i kao zakazane zadatke. Da biste konfigurirali zakazani zadatak, kliknite Alati > Više alata > Planer. Prema standardnim se postavkama u programu ESET Smart Security Premium aktiviraju sljedeći zadaci:

Redovna automatska aktualizacija

Automatska aktualizacija po uspostavi modemske veze

Automatska aktualizacija po prijavi korisnika

Svaki zadatak nadogradnje moguće je izmijeniti u skladu s vašim potrebama. Osim standardnih zadataka nadogradnje možete stvarati i nove zadatke nadogradnje s korisnički definiranom konfiguracijom. Detalje o stvaranju i konfiguriranju zadataka nadogradnje potražite u odjeljku Planer.