Rješavanje problema s filtriranjem protokola

Ako imate probleme s preglednikom ili klijentom e-pošte, prvi korak je provjeriti je li odgovorno filtriranje protokola. Da biste to učinili, pokušajte privremeno deaktivirati filtriranje protokola u naprednom podešavanju (ne zaboravite ponovno uključiti kada završite, inače će vaš preglednik i klijent e-pošte ostati nezaštićeni). Ako vaš problem nestane nakon isključivanja, ovdje je popis najčešćih problema i kako ih otkloniti:

Problemi s aktualizacijom ili sigurnosnom komunikacijom

Ako vaša aplikacija prigovara o nemogućnosti nadogradnja ili nezaštićenosti komunikacijskog kanala:

Ako imate aktivirano filtriranje SSL protokola, pokušajte ga privremeno isključiti. Ako to pomaže, možete nastaviti koristiti SSL filtriranje i obaviti aktualizaciju izuzimanjem problematične komunikacije:
Prebacite filtriranje SSL protokola na interaktivni način rada. Ponovno pokrenite aktualizaciju. Trebao bi se pojaviti dijaloški okvir koji vas informira o šifriranom mrežnom prometu. Provjerite odgovara li aplikacija onoj kojoj pokušavate otkloniti poteškoće i izgleda li certifikat kao da dolazi sa servera na kojem se izvršava aktualizacija. Zatim odaberite da se pamti akcija za ovaj certifikat i kliknite ignoriraj. Ako se ne prikazuje više važnih dijaloških okvira, možete prebaciti način filtriranja natrag na automatski i problem bi trebao biti otklonjen.

Ako dotična aplikacija nije preglednik ili klijent e-pošte, možete ju potpuno izuzeti iz filtriranja protokola (da učinite ovako što za preglednik ili klijent e-pošte, bili biste izloženi riziku). Sve aplikacije čija se komunikacija filtrirala u prošlosti trebale bi već biti ponuđene u popisu kada dodajete izuzetke, tako da ručno dodavanje ne bi trebalo biti potrebno.

Problem u pristupanju uređaju na vašoj mreži

Ako ne možete koristiti uređaj na mreži (ovo može biti web stranica ili reprodukcija videozapisa na multimedijskom reproduktoru), pokušajte dodati njegove IPv4 i IPv6 adrese na popis izuzetih adresa.

Problemi s određenom web stranicom

Možete izuzeti određene web stranice iz filtriranja protokola korištenjem upravljanja URL adresa. Primjerice, ako ne možete pristupiti https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, pokušajte dodati *gmail.com* na popis izuzetih adresa.

Pogreška „Još uvijek rade neke aplikacije koje mogu uvesti root certifikat”

Kad omogućite filtriranje SSL protokola, ESET Smart Security Premium provjerava vjeruju li instalirane aplikacije načinu kako se filtrira SSL protokol uvezivanjem certifikata u njihovu pohranu certifikata. Za neke aplikacije ovo nije moguće dok se one izvršavaju. To uključuje aplikacije Firefox i Opera. Provjerite jesu li sve isključene (najbolji je način da otvorite upravitelj zadataka i provjerite da na kartici procesa ne postoje aktivni procesi firefox.exe ili opera.exe), a zatim pokušajte ponovno.

Pogreška o nepouzdanom izdavaču ili neispravnom potpisu

Ovo vjerojatno znači da je gore opisani uvoz bio neuspješan. Prvo provjerite da gore navedene aplikacije nisu aktivne. Zatim deaktivirajte filtriranje SSL protokola i ponovno aktivirajte. To će ponovno pokrenuti uvoz.


note

Informacije o tome kako upravljati filtriranjem protokola SSL/TLS u ESET-ovim Windows programima za kućnu upotrebu potražite u članku iz baze znanja.