Dodavanje ili uređivanje pravila firewalla

Izmjena je potrebna svaki put kada se promijeni neki od nadziranih parametara. Ako se izvrše izmjene zbog kojih pravilo ne može zadovoljiti uvjete i određena akcija ne može biti primijenjena, dotična će veza možda biti odbijena. To može uzrokovati probleme u radu aplikacije na koju se pravilo odnosi. Primjer je promjena mrežne adrese ili broja porta na udaljenoj strani.


note

Ilustrirane upute

Sljedeći članci iz ESET-ove baze znanja možda će biti dostupni samo na engleskom jeziku:

Otvorite ili zatvorite (dopustite ili zabranite) određeni port na ESET firewallu

Stvorite pravilo firewalla u dnevnicima u programu ESET Smart Security Premium

U gornjem dijelu prozora nalaze se tri kartice:

Opće – navodi naziv pravila, smjer veze, radnju (Dopusti, Zabrani, Pitaj), protokol i profil na koji će se pravilo primjenjivati.

Lokalno – Prikazuje informacije o lokalnoj strani veze, uključujući broj lokalnog porta ili raspona portova te naziv komunikacijske aplikacije. Ovdje možete dodati i unaprijed definirane ili stvorene zone s rasponom IP adresa klikom na mogućnost Dodaj.

Udaljeno – Na toj kartici nalaze se informacije o udaljenom portu (rasponu portova). Možete definirati popis udaljenih IP adresa ili zona za dotično pravilo. Ovdje možete dodati i unaprijed definirane ili stvorene zone s rasponom IP adresa klikom na mogućnost Dodaj.

Prilikom stvaranja novog pravila morate unijeti naziv pravila u polje Naziv. Odaberite smjer u kojem će se pravilo primjenjivati s padajućeg izbornika Smjer i akciju s padajućeg izbornika Akcija koja će se izvršiti kada komunikacija zadovolji pravilo.

Protokol predstavlja protokol prijenosa koji se koristi za pravilo. S padajućeg izbornika odaberite protokol koji će se koristiti za dotično pravilo.

ICMP vrsta/kôd predstavlja ICMP poruku označenu brojem (na primjer, 0 označava "Odgovor odjeka").

Prema standardnim su postavkama sva pravila aktivirana za Svaki profil. Možete odabrati i prilagođeni profil firewalla na padajućem izborniku Profil.

Ako aktivirate Minimalna opširnost zapisivanja, aktivnost povezana s pravilom zabilježit će se u dnevnik. Mogućnost Obavijesti korisnika prikazuje obavijest kada se primijeni pravilo.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL


example

Stvaramo novo pravilo da bismo dopustili aplikaciji web preglednika Firefox pristup za Internet / web stranice lokalne mreže. U ovom slučaju potrebno je konfigurirati sljedeće stavke:

1.Na kartici Općenito aktivirajte odlaznu komunikaciju putem TCP i UDP protokola.

2.Kliknite karticu Lokalno.

3.Odaberite put datoteke web preglednika koji upotrebljavate tako da kliknete ... (primjerice, C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NEMOJTE upisati naziv aplikacije.

4.Ako želite dopustiti samo standardne aktivnosti pregledavanja interneta, na kartici Udaljeno aktivirajte brojeve porta 80 i 443.


note

Napominjemo da su izmjene unaprijed definiranih pravila ograničene.