Nadogradnje programa

Odjeljak Nadogradnje programa omogućuje automatsku instalaciju novih nadogradnji funkcija kada su dostupne.

Nadogradnje funkcija aplikacije uvode nove funkcije ili mijenjaju one koje već postoje u prethodnim verzijama. Moguće ih je izvršiti automatski bez korisničke intervencije, ali korisnik može odabrati da ga se o tome obavijesti. Nakon instalacije nadogradnje funkcije aplikacije možda će biti potrebno restartanje računala.

Nadogradnje funkcija aplikacije – kada su omogućene, nadogradnje funkcija aplikacije izvodit će se automatski.