Nadogradnja programskih komponenti

Kartica Način nadogradnje sadrži mogućnosti vezane uz nadogradnju programskih komponenti. Program vam omogućuje da unaprijed definirate njegovo ponašanje kada postane dostupna nova nadogradnja neke programske komponente.

Nadogradnje programskih komponenti uvode nove značajke ili mijenjaju one koje već postoje u prethodnim verzijama. Moguće ih je izvršiti automatski bez korisničke intervencije, ali korisnik može odabrati da ga se o tome obavijesti. Nakon instalacije nadogradnje programske komponente mogao bi biti potreban restart računala.

Nadogradnja aplikacije – Kada se aktivira ta opcija, svaka će se nadogradnja programske komponente provesti automatski i tiho, bez pune nadogradnje programa.