Skeniranje u stanju mirovanja

Skener u stanju mirovanja može se aktivirati u Naprednom podešavanju pod stavkom Modul detekcije > Skeniranje zlonamjernih programa > Skeniranje u stanju mirovanja.

Skeniranje u stanju mirovanja

Aktivirajte traku klizača uz stavku Aktiviraj skeniranje u stanju mirovanja da biste aktivirali ovu funkciju. Kad se računalo nalazi u stanju mirovanja, na svim lokalnim pogonima se provodi tiho skeniranje računala.

Prema standardnim postavkama skener za stanje mirovanja ne pokreće se kada se računalo (prijenosno računalo) napaja iz baterije. Ovu postavku možete zaobići aktiviranjem trake klizača uz stavku Pokreni čak i ako se računalo napaja putem baterije u naprednom podešavanju.

Aktivirajte traku klizača pored stavke Aktiviraj vođenje dnevnika u naprednom podešavanju da biste zapisali rezultate skeniranja računala u odjeljku Dnevnici (iz glavnog prozora programa kliknite Alati > Više alata > Dnevnici i zatim odaberite Skeniranje računala iz padajućeg izbornika Dnevnik).

Otkrivanje stanja mirovanja

U odjeljku Pokretači otkrivanja stanja mirovanja naći ćete puni popis uvjeta koje je potrebno zadovoljiti da bi se pokrenuo skener u stanju mirovanja.

Kliknite Podešavanje parametara modula ThreatSense ako želite izmijeniti više parametara skeniranja (npr. metode otkrivanja) za skeniranje u stanju mirovanja.