Korisničko sučelje

Odjeljak Korisničko sučelje omogućuje vam konfiguriranje ponašanja grafičkog korisničkog sučelja programa (GUI-ja).

Pomoću alata Grafika možete prilagoditi vizualni izgled programa i efekte koji se koriste.

Konfiguriranjem opcija Upozorenja i okviri s porukama i Obavijesti možete promijeniti ponašanje upozorenja o otkrivenim prijetnjama i sistemskih obavijesti. Možete ih prilagoditi vlastitim potrebama.

Da bi se postigla maksimalna sigurnost sigurnosnog softvera, možete spriječiti neovlaštene promjene zaštićivanjem postavki pomoću lozinke korištenjem alata Podešavanje pristupa.