Konfiguriranje i korištenje pravila

Pravila predstavljaju skup uvjeta koji se koriste za smisleno testiranje svih mrežnih veza i sve radnje dodijeljene tim uvjetima. Korištenjem pravila firewalla možete definirati radnju koja će se poduzeti nakon uspostave različitih vrsta mrežnih veza. Da biste pristupili podešavanju filtriranja pravila, idite na Napredno podešavanje (F5) > Firewall > Osnovno. Neka od unaprijed definiranih pravila potvrdit će okvire iz odjeljka dopušteni servisi (IDS i napredne mogućnosti) i ne može ih se izravno isključiti, no možete koristiti te povezane potvrdne okvire kako biste to učinili.

Za razliku od prethodne verzije programa ESET Smart Security Premium, pravila se procjenjuju s vrha prema dnu. Akcija prvog pravila koje se podudara primjenjuje se za svaku mrežnu vezu koja se pregledava. Ovo je važna promjena u ponašanju u odnosu na prethodnu verziju u kojoj je prioritet pravila bio automatski, a specifičnija pravila imala su veći prioritet nego općenita pravila.

Veze se mogu podijeliti na dolazne i odlazne. Dolazne veze inicira udaljeno računalo koje pokušava uspostaviti vezu s lokalnim sustavom. Odlazne veze funkcioniraju obrnuto – lokalni sustav uspostavlja vezu s udaljenim računalom.

Ako se otkrije nova nepoznata komunikacija, potrebno je dobro razmisliti želite li je dopustiti ili zabraniti. Neželjene, nesigurne ili nepoznate veze predstavljaju sigurnosni rizik za sustav. Ako se uspostavlja takva veza, preporučuje vam se da posvetite osobitu pozornost udaljenoj strani i aplikaciji koja se pokušava povezati s računalom. Mnoge infiltracije pokušavaju dohvatiti i preuzeti vaše osobne podatke ili infiltrirati druge zlonamjerne aplikacije na radne stanice u koje su provalile. Firewall korisniku omogućuje otkrivanje i prekid takvih veza.