Računalo

U odjeljku Računalo možete konfigurirati antivirusne i antispyware postavke, odabrati način za rukovanje izmjenjivim medijima te konfigurirati HIPS (sustav za sprečavanje upada). Konfiguracijom tih značajki možete definirati naprednu zaštitu svog računala.

Antivirusna i antispyware zaštita štiti sustav od zlonamjernih napada nadziranjem datoteka, e-pošte i internetske komunikacije. Ako se otkrije prijetnja sa zlonamjernim kodom, antivirusni modul može je eliminirati prvo blokiranjem, a zatim čišćenjem, brisanjem ili njezinim premještanjem u karantenu.

Modul Kontrola uređaja omogućuje vam skeniranje, blokiranje i prilagodbu dodatnih filtara/dopuštenja za izmjenjive medije te načina na koje korisnik može pristupati i raditi s tim uređajima.

HIPS vaš sustav štiti od zlonamjernog softvera i neželjenih aktivnosti koje negativno pokušavaju utjecati na vaše računalo. HIPS koristi naprednu analizu ponašanja u kombinaciji s mogućnostima otkrivanja prijetnji u sklopu mrežnog filtriranja za nadzor procesa koji se izvršavaju, datoteka i ključeva registra, aktivno blokirajući i sprečavajući zlonamjerne pokušaje.

Način rada za igranje koristan je za igrače koji žele bez prekida raditi s nekom aplikacijom koja se izvršava na cijelom zaslonu. U Načinu rada za igranje potisnuti su skočni prozori, planirani zadaci i sve druge komponente koje bi mogle usporiti rad.

Zaštita web kamere – upravlja procesima i aplikacijama koje pristupaju kameri povezanoj s računalom.