Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika

Stupa na snagu 19. listopada 2021..

VAŽNO: Prije preuzimanja, instaliranja, kopiranja ili korištenja pažljivo pročitajte uvjete i odredbe koje se primjenjuju na korištenje programa. PREUZIMANJEM, INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI UPORABOM SOFTVERA PRIHVAĆATE OVE UVJETE I ODREDBE I POTVRĐUJETE PRAVILA PRIVATNOSTI.

Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika

Prema uvjetima ovog Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika („Ugovor”) sklopljenog između tvrtke ESET, spol. s r. o., sa sjedištem na adresi Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registrirane u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odjeljak Sro, unos br. 3586/B, registracijski broj tvrtke: 31333532 (dalje u tekstu: „ESET” ili „dobavljač”) i vas, fizičke ili pravne osobe („vi” ili „krajnji korisnik”), imate pravo na upotrebu softvera utvrđenog u članku 1. ovog Ugovora. Softver definiran u članku 1. ovog Ugovora može se pohraniti na nosaču podataka, poslati elektroničkom poštom, preuzeti s interneta, preuzeti s Dobavljačevih servera ili nabaviti iz nekih drugih izvora u skladu s uvjetima i odredbama navedenima u daljnjem tekstu.

OVO JE UGOVOR O PRAVIMA KRAJNJEG KORISNIKA, A NE UGOVOR O PRODAJI. Dobavljač ostaje vlasnikom kopije Softvera i fizičkog medija za pohranu koji se nalazi u prodajnom pakiranju te svih drugih kopija koje Krajnji korisnik ima pravo izraditi prema odredbama ovog Ugovora.

Klikom na gumb „Prihvaćam” ili „Prihvaćam...” tijekom instaliranja, preuzimanja, kopiranja ili upotrebe softvera izražavate suglasnost s uvjetima i odredbama ovog Ugovora i slažete se s Pravilima privatnosti. Ako se ne slažete s nekim od uvjeta ili nekom od odredbi Ugovora i/ili Pravila privatnosti, odmah kliknite na opciju za odustajanje, odustanite od instalacije ili preuzimanja odnosno uništite ili vratite softver, instalacijski medij, popratnu dokumentaciju i račun dobavljaču ili na lokaciju na kojoj ste nabavili softver.

SUGLASNI STE DA VAŠE KORIŠTENJE SOFTVERA ZNAČI DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMIJETE TE DA STE SUGLASNI UVJETE I ODREDBE KOJE SADRŽI SMATRATI OBVEZUJUĆIMA.

1. Softver. Prema načinu na koji se upotrebljava u Ugovoru pojam „Softver” znači sljedeće: (i) računalni program koji se isporučuje s ovim Ugovorom i svi njegovi dijelovi; (ii) cjelokupan sadržaj diskova, CD-ROM-ova, DVD-ova, poruka e-pošte i svih privitaka ili ostalih medija uz koje je priložen ovaj Ugovor, uključujući oblik objektnog koda Softvera isporučenog na nosaču podataka, putem elektroničke pošte ili preuzimanjem putem interneta; (iii) svi povezani pisani materijali s objašnjenjima i sva moguća dokumentacija povezana sa Softverom, iznad svega, svi opisi Softvera, njegove specifikacije, svi opisi svojstava ili rada Softvera, svi opisi radnog okruženja u kojemu se Softver upotrebljava, upute za upotrebu ili instalaciju Softvera ili bilo kakav opis načina upotrebe Softvera („Dokumentacija”); (iv) kopije Softvera, eventualne popravke pogrešaka u Softveru, dodatke i proširenja Softvera, izmijenjene verzije Softvera, moguće nadogradnje komponenti Softvera za koje Vam Dobavljač daje licencu u skladu s člankom 3. ovog Ugovora. Softver se isporučuje isključivo u obliku izvršnog objektnog koda.

2. Instalacija, Računalo i Licenčni ključ. Softver isporučen na nosaču podataka, poslan elektroničkom poštom, preuzet s interneta, preuzet s Dobavljačevih servera ili nabavljen iz nekih drugih izvora potrebno je instalirati. Softver se mora instalirati na ispravno konfigurirano Računalo koje zadovoljava preduvjete navedene u Dokumentaciji. Način instalacije opisan je u Dokumentaciji. Na Računalu na kojem instalirate Softver ne smiju biti instalirani nikakvi računalni programi ni hardver koji bi mogli negativno utjecati na Softver. Računalo znači hardver, uključujući bez ograničenja osobna računala, prijenosna računala, radne stanice, dlanovnike, pametne telefone, ručne elektroničke uređaje ili druge elektroničke uređaje za koje je osmišljen Softver i na kojima će se instalirati i/ili upotrebljavati. Licenčni ključ znači jedinstveni niz simbola, slova, brojeva ili posebnih znakova pružen Krajnjem korisniku kako bi se dopustila zakonita upotreba Softvera, njegovih verzija ili produžetak trajanja Licence u skladu s ovim Ugovorom.

3. Licenca. Pod uvjetom da ste suglasni s uvjetima i odredbama ovog Ugovora i poštujete sve ugovorne uvjete i odredbe, Dobavljač Vam dodjeljuje sljedeća prava ("Licenca"):

a) Instalacija i korištenje. Dobavljač Vam daje neisključivo i neprenosivo pravo da instalirate Softver na tvrdi disk računala ili na neki drugi medij za trajnu pohranu podataka, da instalirate i pohranite Softver u memoriju računalnog sustava te da primjenjujete, pohranjujete i prikazujete Softver.

b) Odredba o broju licenci. Pravo na korištenje Softvera povezano je s brojem Krajnjih korisnika. Smatrat će se da jedan Krajnji korisnik označava: (i) instalaciju Softvera na jednom računalnom sustavu ili (ii) ako je opseg licence povezan s brojem poštanskih pretinaca, jedan Krajnji korisnik označava računalnog korisnika koji primi elektroničku poštu putem agenta korisnika pošte (Mail User Agent, „MUA“). Ako MUA prihvati elektroničku poštu i zatim je automatski distribuira većem broju korisnika, broj Krajnjih korisnika određuje se prema stvarnom broju korisnika kojima se distribuira ta elektronička pošta. Ako server za poštu vrši funkciju poštanskog pristupnika, broj Krajnjih korisnika bit će jednak broju korisnika servera za poštu za koje pristupnik obavlja tu funkciju. Ako se neodređen broj adresa elektroničke pošte usmjerava prema jednom korisniku i prihvaća ih jedan korisnik (primjerice putem zamjenskih naziva, alias), a klijent ne distribuira poruke automatski većem broju korisnika, potrebna je Licenca za samo jedno računalo. Jedna se Licenca istodobno smije koristiti samo na jednom računalu. Krajnji korisnik ima pravo unijeti Licenčni ključ Softvera samo u mjeri u kojoj ima pravo upotrebljavati Softver u skladu s ograničenjima koja proizlaze iz broja Licenci koje je dodijelio Dobavljač. Licenčni ključ smatra se povjerljivim te ga ne smijete dijeliti s trećim stranama ili dopustiti trećim stranama upotrebu Licenčnog ključa, osim ako to nije dopušteno Ugovorom ili ako to dopušta Dobavljač. Ako je Licenčni ključ ugrožen, odmah o tome obavijestite Dobavljača.

c) Home/Business Edition. Home Edition verzija softvera mora se upotrebljavati isključivo u privatnim i/ili nekomercijalnim okruženjima i isključivo za osobne ili obiteljske potrebe. Za korištenje softvera u komercijalnom okruženju te za korištenje softvera na serverima za poštu, relejima za poštu, pristupnicima za poštu ili internetskim pristupnicima potrebno je nabaviti Business Edition verziju softvera.

d) Trajanje Licence. Vaše pravo korištenja Softvera vremenski je ograničeno.

e) OEM Softver. Softver klasificiran kao „OEM” ograničen je na računalo s kojim ste ga pribavili. Ne smije se prenositi na drugo računalo.

f) NFR, TRIAL softver. Softver koji je klasificiran kao verzija koja nije za daljnju prodaju (Not-for-resale, dalje u tekstu: NFR) ili probna verzija (TRIAL) ne smije se drugima dodjeljivati uz naknadu i smije se koristiti samo u svrhu demonstracije ili testiranja značajki Softvera.

g) Prekid valjanosti Licence. Valjanost Licence prekida se automatski na kraju razdoblja za koje je dodijeljena. Ako se Vi ne pridržavate bilo koje odredbe ovog Ugovora, Dobavljač ima pravo povući se iz Ugovora bez utjecaja na bilo koje pravo ili pravni lijek dostupan Dobavljaču u takvom slučaju. U slučaju poništavanja Licence morate bez odgode izbrisati, uništiti ili o vlastitom trošku vratiti Softver i sve sigurnosne kopije tvrtki ESET ili na prodajno mjesto na kojemu ste nabavili Softver. Nakon prekida Licence, Dobavljač također ima pravo poništiti pravo Krajnjeg korisnika na upotrebu funkcija Softvera koje zahtijevaju povezivanje na servere Dobavljača ili trećih strana.

4. Funkcije koje zahtijevaju prikupljanje podataka i internetsku vezu. Za pravilno funkcioniranje Softvera potrebna je veza s internetom i povezivanje sa serverima Dobavljača ili trećih strana u redovitim intervalima te primjenjivo prikupljanje podataka u skladu s Pravilima privatnosti. Veza s internetom i primjenjivo prikupljanje podataka neophodni su za sljedeće funkcije Softvera:

a) Aktualizacija Softvera. Dobavljač ima pravo povremeno izdavati aktualizacije ili nadogradnje softvera („aktualizacije”), ali nije obvezan nuditi aktualizacije. Ta je funkcija aktivirana u standardnim postavkama softvera te se aktualizacije instaliraju automatski, osim ako krajnji korisnik deaktivira automatsko instaliranje aktualizacija. U svrhu pružanja aktualizacija potrebno je provjeriti autentičnost licence, uključujući podatke o računalu i/ili platformi na kojoj je instaliran softver u skladu s Pravilima privatnosti.

Pružanje aktualizacija može biti podložno Pravilima o isteku vijeka trajanja („Pravila o isteku vijeka trajanja”) koja su dostupna na https://go.eset.com/eol_home. Aktualizacije se neće pružati nakon što softver ili bilo koja njegova funkcija dosegne datum isteka vijeka trajanja koji je naveden u Pravilima o isteku vijeka trajanja.

b) Prosljeđivanje infiltracija i informacija Dobavljaču. Softver sadrži funkcije koje prikupljaju uzorke računalnih virusa i ostalih zlonamjernih računalnih programa i sumnjive, problematične, potencijalno neželjene ili potencijalno nesigurne objekte kao što su datoteke, URL adrese, IP paketi i ethernet okviri („Infiltracije”), a zatim ih šalju Dobavljaču, uključujući, ali ne isključivo, informacije o instalacijskom postupku, Računalu i/ili platformi na kojoj je Softver instaliran te informacije o operacijama i funkcionalnosti Softvera („Informacije”). Informacije i infiltracije mogu sadržavati podatke (uključujući nasumično ili slučajno prikupljene osobne podatke) o krajnjem korisniku ili drugim korisnicima računala na kojem je softver instaliran i datoteke koje su pod utjecajem infiltracija s povezanim metapodacima.

Informacije i Infiltracije mogu se prikupljati sljedećim funkcijama Softvera:

i. Funkcija LiveGrid Reputation System uključuje prikupljanje i slanje jednostranih ključeva vezanih uz Infiltracije Dobavljaču. Ta funkcija je prema standardnim postavkama Softvera aktivirana.

ii. Funkcija LiveGrid Feedback System uključuje prikupljanje i slanje Infiltracija s povezanim metapodacima i Informacijama Dobavljaču. Tu funkciju može aktivirati Krajnji korisnik tijekom postupka instalacije Softvera.

Dobavljač primljene Informacije i Infiltracije upotrebljava samo za analizu i istraživanje Infiltracija i poboljšanje Softvera i provjere autentičnosti Licence te poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurao da primljene Infiltracije i Informacije ostanu sigurne. Aktivacijom ove funkcije Softvera Dobavljač može prikupljati i obrađivati Infiltracije i Informacije kao što je navedeno u Pravilima privatnosti i u skladu s važećim zakonskim propisima. Ove funkcije možete deaktivirati u bilo kojem trenutku.

Za potrebe ovog Ugovora potrebno je prikupljati, obrađivati i pohranjivati podatke pomoću kojih Vas Dobavljač može identificirati u skladu s Pravilima privatnosti. Ovime se slažete da Dobavljač može vlastitim sredstvima provjeravati upotrebljavate li Softver u skladu s odredbama ovog Ugovora. Ovime se slažete s tim da je za potrebe ovog Ugovora potrebno prenositi podatke tijekom komunikacije između Softvera i Dobavljačevih računalnih sustava ili računalnih sustava poslovnih partnera u sklopu Dobavljačeve distribucijske mreže i mreže podrške kako bi se osigurala funkcionalnost Softvera i autorizacija za upotrebu Softvera te za zaštitu Dobavljačevih prava.

Nakon prihvaćanja ovog Ugovora Dobavljač ili bilo koji poslovni partner u sklopu Dobavljačeve distribucijske mreže ili mreže podrške ima pravo na prijenos, obradu i pohranu osnovnih podataka koji Vas identificiraju u svrhu fakturiranja, izvršavanja ovog Ugovora i slanja obavijesti na vaše Računalo.

Pojedinosti o privatnosti, zaštiti osobnih podataka i svojim pravima kao sudionik možete potražiti u Pravilima privatnosti koje su dostupne na web-stranici Dobavljača i kojima se može izravno pristupiti tijekom postupka instalacije. Također im možete pristupiti putem odjeljka pomoći u Softveru.

5. Ostvarivanje prava Krajnjeg korisnika. Prava Krajnjeg korisnika morate ostvarivati osobno ili putem svojih zaposlenika. Pravo na upotrebu Softvera imate isključivo u svrhu zaštite poslovanja i Računala ili računalnih sustava za koje ste nabavili Licencu.

6. Ograničenja prava. Softver ne smijete kopirati, distribuirati, izvlačiti komponente iz njega ni stvarati izvedene radove koji se temelje na Softveru. Pri korištenju Softvera dužni ste poštovati sljedeća ograničenja:

a) Smijete stvoriti jednu arhivsku sigurnosnu kopiju Softvera na mediju za trajnu pohranu podataka pod uvjetom da tu arhivsku sigurnosnu kopiju ne instalirate i ne koristite na bilo kojem drugom računalu. Bilo kakve druge kopije Softvera predstavljat će povredu ovog Ugovora.

b) Ne smijete koristiti, mijenjati, prevoditi, reproducirati ni prenositi prava na korištenje Softvera ili kopija Softvera ni na koji način koji nije izričito dopušten ovim Ugovorom.

c) Softver ne smijete prodavati, podlicencirati, davati u zakup ili najam niti ga posuđivati, odnosno koristiti za pružanje komercijalnih usluga.

d) Softver ne smijete dekompilirati, na njemu vršiti obrnuti inženjering ni obrnuto kompiliranje niti na drugi način pokušati otkriti izvorni kod Softvera, osim u mjeri u kojoj je ovo ograničenje izrijekom zakonski zabranjeno.

e) Suglasni ste Softver koristiti na način sukladan svim nadležnim zakonima u jurisdikciji u kojoj koristite Softver, uključujući, ali ne ograničavajući se na primjenjiva ograničenja koja se odnose na zaštitu autorskih prava i drugih prava na zaštitu intelektualnog vlasništva.

f) Suglasni ste da ćete Softver i njegove funkcije koristiti na način koji ne ograničava mogućnost drugih Krajnjih korisnika da pristupaju tim uslugama. Dobavljač zadržava pravo ograničavanja isporučenih usluga pojedinačnim Krajnjim korisnicima, a kako bi omogućio korištenje usluga što većem mogućem broju Krajnjih korisnika. Ograničavanje usluga također znači mogućnost potpunog ukidanja mogućnosti korištenja bilo koje funkcije softvera i brisanje podataka i informacija na proxy serverima Dobavljača ili serverima trećih strana koji se odnose na određenu funkciju Softvera.

g) Pristajete da se nećete baviti nikakvim aktivnostima koje uključuju upotrebu Licenčnog ključa protivno uvjetima ovog Ugovora ili za koje se Licenčni ključ ustupa bilo kojoj osobi koja nema pravo upotrebljavati Softver, kao što je prijenos iskorištenih ili neiskorištenih Licenčnih ključeva u bilo kojem obliku, neautorizirana reprodukcija ili distribucija dupliciranih ili generiranih Licenčnih ključeva ili upotreba Softvera koja proizlazi iz upotrebe Licenčnog ključa koji je nabavljen iz izvora koji nije Dobavljač.

7. Autorska prava. Softver i sva prava, uključujući bez ograničenja pravo vlasništva i pripadajuća prava intelektualnog vlasništva, vlasništvo su tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ti su entiteti zaštićeni odredbama međunarodnih sporazuma i svim ostalim nadležnim zakonima zemlje u kojoj se Softver koristi. Struktura, organizacija i kôd Softvera vrijedne su poslovne tajne i povjerljive informacije tvrtke ESET i/ili njezinih davatelja licence. Ne smijete kopirati Softver, osim u slučaju opisanom u članku 6 (a). Bilo kakve kopije koje prema ovom Ugovoru smijete stvarati moraju sadržavati iste obavijesti o zaštiti autorskih prava i vlasništvu koje se pojavljuju na Softveru. Ako dekompilirate Softver, na njemu vršite obrnuti inženjering ili na drugi način pokušate otkriti izvorni kôd Softvera, kršeći time odredbe ovog Ugovora, ovime se slažete da se sve tako dobivene informacije automatski i neopozivo smatraju prenesenima Dobavljaču i postaju u potpunosti njegovo vlasništvo od trenutka nastanka tih informacija, bez utjecaja na prava Dobavljača u odnosu na kršenje ovog Ugovora.

8. Pridržavanje prava. Dobavljač ovime pridržava sva prava na Softver, s izuzetkom prava izrijekom dodijeljenih Vama kao Krajnjem korisniku Softvera prema odredbama ovog Ugovora.

9. Višejezične verzije, Softver na dva nosača podataka, veći broj kopija. U slučaju da Softver podržava više platformi ili jezika, odnosno ako dobijete više kopija Softvera, Softver smijete koristiti samo na onom broju računalnih sustava za koji imate Licence te smijete koristiti samo verzije za koje imate Licencu. Verzije ili kopije Softvera koje ne koristite ne smijete prodati, dati u najam ili zakup, podlicencirati, posuđivati ni prenijeti na treće strane.

10. Početak i prekid Ugovora. Ovaj Ugovor stupa na snagu s datumom Vašeg prihvaćanja ovog Ugovora. Ovaj Ugovor možete u bilo kojem trenutku prekinuti tako da trajno deinstalirate, uništite ili o vlastitom trošku vratite Softver, sve sigurnosne kopije i sve povezane materijale koje ste dobili od Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Vaše pravo na korištenje softvera i svih njegovih funkcija može biti podložno Pravilima o isteku vijeka trajanja. Nakon što softver ili bilo koja njegova funkcija dosegne datum isteka vijeka trajanja koji je naveden u Pravilima o isteku vijeka trajanja, nećete više imati pravo na korištenje softvera. Bez obzira na način prekida ovog Ugovora, odredbe članaka 7., 8., 11., 13., 19. i 21. primjenjuju se bez vremenskog ograničenja.

11. IZJAVE KRAJNJEG KORISNIKA. KAO KRAJNJI KORISNIK PRIHVAĆATE ČINJENICU DA SE SOFTVER ISPORUČUJE „U ZATEČENOM STANJU“, BEZ IKAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG, TE U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ NADLEŽNIM ZAKONOM. DOBAVLJAČ, NJEGOVI DAVATELJI LICENCE NI POVEZANA DRUŠTVA, KAO NI NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA JAMSTVO UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, JAMSTVO DA SOFTVER NE POVRJEĐUJE PATENTE, AUTORSKA PRAVA, TRŽIŠNE ZNAKOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH STRANA. DOBAVLJAČ NI BILO KOJA DRUGA STRANA NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA DA ĆE FUNKCIJE KOJE SOFTVER SADRŽI BITI U SKLADU S VAŠIM POTREBAMA NI DA ĆE SOFTVER FUNKCIONIRATI BEZ POTEŠKOĆA I POGREŠAKA. VI PREUZIMATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK KOJI PROIZLAZE IZ ODABIRA SOFTVERA RADI POSTIZANJA REZULTATA KOJE ŽELITE, KAO I ZA INSTALIRANJE I KORIŠTENJE SOFTVERA TE TAKO DOBIVENE REZULTATE.

12. Odsutnost ostalih obveza. Ovaj Ugovor ne stvara nikakve obveze Dobavljača i njegovih davatelja licence osim onih izrijekom navedenih u ovom Ugovoru.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONIMA, NI DOBAVLJAČ, NI NJEGOVI ZAPOSLENICI NI DAVATELJI LICENCE NE SNOSE ODGOVORNOST NI ZA KAKAV GUBITAK PRIHODA, DOBITI ILI PRODAJE, GUBITAK PODATAKA NI ZA TROŠKOVE NASTALE NABAVOM ZAMJENSKIH PROIZVODA ILI USLUGA, ZA OŠTEĆENJE IMOVINE, OSOBNE ŠTETE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH PODATAKA, KAO NI ZA BILO KAKVE POSEBNE, IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, GOSPODARSKE, KOMPENZACIJSKE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODNOSNO ŠTETE NASTALE NA BILO KOJI NAČIN, NASTALE NA TEMELJU UGOVORA, NAMJERNOG DJELOVANJA, NEPAŽNJOM ILI NEKOM DRUGOM ČINJENICOM NA KOJOJ SE TEMELJI ODGOVORNOST, NASTALE INSTALACIJOM, KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA SOFTVERA, ČAK I U SLUČAJU DA SU DOBAVLJAČ ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE ILI POVEZANA DRUŠTVA UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA ODREĐENE DRŽAVE I JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DOPUSTITI NJENO OGRANIČENJE, U TAKVIM SLUČAJEVIMA ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIKA ILI DAVATELJA LICENCE BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA LICENCU.

14. Nijedna odredba ovog Ugovora nema utjecaja na zakonska prava bilo koje strane koja je u svojstvu potrošača u slučaju da je protivna tim pravima.

15. Tehnička podrška. ESET i treće strane koje ESET angažira pružat će tehničku podršku prema vlastitom nahođenju, bez ikakvih jamstava ili izjava. Tehnička podrška se prestaje pružati nakon što softver ili bilo koja njegova funkcija dosegne datum isteka vijeka trajanja koji je naveden u Pravilima o isteku vijeka trajanja. Krajnji korisnik dužan je prije primanja tehničke podrške izraditi sigurnosnu kopiju svih postojećih podataka, softvera i programa. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET ne mogu prihvatiti odgovornost za štete ili gubitke podataka, vlasništva, softvera ili hardvera ni gubitak dobiti do kojeg može doći uslijed pružanja tehničke podrške. ESET i/ili treće strane koje je angažirao ESET pridržavaju pravo na odluku da tehnička podrška ne obuhvaća rješavanje određenog problema. ESET pridržava pravo na odbijanje, privremeni prekid ili trajni prekid davanja tehničke podrške po vlastitom nahođenju. Podaci o Licenci, Informacije i drugi podaci u skladu s Pravilima privatnosti mogu biti potrebni za pružanje tehničke podrške.

16. Prijenos Licence. Softver se smije prenositi s jednog računalnog sustava na drugi, osim ako je to u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora. Ako to nije u suprotnosti s odredbama Ugovora, Krajnji korisnik ima pravo trajno prenijeti Licencu i sva prava koja proizlaze iz ovog Ugovora drugom Krajnjem korisniku isključivo uz odobrenje Dobavljača te pod uvjetom (i) da izvorni Krajnji korisnik ne zadrži nijednu kopiju Softvera, (ii) da je prijenos prava izravan, tj. od izvornog Krajnjeg korisnika novom Krajnjem korisniku, (iii) da novi Krajnji korisnik preuzme sva prava i obveze koje je, prema odredbama ovog Ugovora, imao izvorni Krajnji korisnik; (iv) da izvorni Krajnji korisnik novom Krajnjem korisniku dostupnim učini dokumentaciju koja omogućuje provjeru izvornosti Softvera kako je to navedeno u članku 17.

17. Provjera izvornosti Softvera. Krajnji korisnik može dokazati svoje pravo na upotrebu Softvera na sljedeće načine: (i) pomoću certifikata o licenci koji je izdao Dobavljač ili treća strana koju je Dobavljač angažirao, (ii) pomoću pisanog licenčnog ugovora, ako je takav ugovor sklopljen, (iii) slanjem poruke e-pošte koju je poslao Dobavljač i koja sadrži pojedinosti o licenciranju (korisničko ime i lozinku). Podaci o Licenci i podaci za identifikaciju Krajnjeg korisnika u skladu s Pravilima privatnosti mogu biti potrebni za provjeru izvornosti Softvera.

18. Licenciranje za javna tijela i vlasti SAD-a. Softver se javnim tijelima, uključujući vlasti SAD-a, daje na korištenje uz prava i ograničenja opisana u ovom Ugovoru.

19. Usklađenost s kontrolom trgovine.

(a) Slažete se da nećete izravno ili neizravno izvoziti, ponovno izvoziti, prenositi ili drugim metodama staviti Softver na raspolaganje bilo kojoj osobi ili ga upotrebljavati na bilo koji način ili sudjelovati u bilo kojoj radnji kojom bi ESET ili njegovi holdinzi, podružnice i podružnice bilo kojeg njegova holdinga, kao i subjekti koje holdinzi kontroliraju ("Povezana društva"), kršili zakone o kontroli trgovine ili trpjeli negativne posljedice na temelju njih, što uključuje

i. bilo koje zakone kojima se kontroliraju, ograničavaju ili nameću uvjeti licenciranja za izvoz, ponovni izvoz ili prijenos robe, softvera, tehnologije ili usluga, koje izdaju ili donose bilo koje državne uprave, državna ili regulatorna tijela Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske Unije ili bilo koje njezine države članice ili bilo koje države u kojoj se provode obveze iz Ugovora ili u kojoj su tvrtka ESET ili bilo koja njegova Povezana društva osnovani ili posluju („Zakoni kontrole izvoza”) te

ii. bilo koje ekonomske, financijske, trgovačke ili druge sankcije, ograničenja, embarga, zabrane uvoza ili izvoza, zabrane prijenosa sredstava ili imovine ili zabrane pružanja usluga ili ekvivalentne mjere koje propisuju bilo koja državna uprava, državna ili regulatorna tijela Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Europske Unije ili bilo koje njezine države članice ili bilo koje države u kojoj se provode obveze iz Ugovora ili u kojoj su tvrtka ESET ili bilo koja Povezana društva osnovana ili posluju.

(zakonski akti navedeni u točkama i. i ii. iznad zajednički se nazivaju „Zakoni o kontroli trgovine”).

b) ESET ima pravo privremeno ili trajno obustaviti svoje obveze iz ovih Uvjeta s trenutnim učinkom u slučaju da:

i. ESET utvrdi da je korisnik, prema mišljenju tvrtke, prekršio ili bi mogao prekršiti odredbe članka 19. a) ovog Ugovora ili

ii. krajnji korisnik i/ili Softver budu podložni zakonima o kontroli trgovine i ESET na temelju toga utvrdi da bi, prema njegovu mišljenju, nastavkom provedbe korisnikovih obveza iz ovog Ugovora tvrtka ESET ili njezina Povezana društva mogla kršiti zakone o kontroli trgovine ili trpjeti negativne posljedice na temelju njih.

c) Nijedna odredba ovog Ugovora nije predviđena da se tumači i nijedna se odredba ne smije tumačiti tako da navodi ili zahtijeva od druge strane da djeluje ili da se suzdržava od djelovanja (ili da pristane djelovati ili suzdržati se od djelovanja) na bilo koji način koji je nedosljedan, kažnjiv ili zabranjen prema bilo kojim važećim zakonima o kontroli trgovine.

20. Obavijesti. Sve obavijesti, softver koji se vraća i dokumentacija šalju se na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, ne dovodeći u pitanje pravo tvrtke ESET da vam priopći bilo kakve izmjene ovog Ugovora, Pravila privatnosti, Pravila o isteku vijeka trajanja i dokumentacije u skladu s čl. 22. Ugovora. ESET vam može slati e-poruke, obavijesti u aplikacijama putem softvera ili objaviti komunikaciju na svojoj web stranici. Pristajete primati komunikaciju o pravnim pitanjima od ESET-a u elektroničkom obliku, uključujući svaku komunikaciju koja se odnosi na izmjene Uvjeta, posebnih uvjeta ili Pravila privatnosti, sve prijedloge/prihvaćanja ugovora ili pozive na ponudu, obavijesti ili druge vrste komunikacije o pravnim pitanjima. Takva elektronička komunikacija smatra se primljenom u pisanom obliku, osim ako važeći zakoni izričito ne zahtijevaju drugačiji oblik komunikacije.

21. Nadležni zakon. Na ovaj Ugovor i njegovo tumačenje primjenjivat će se zakoni Republike Slovačke. Krajnji korisnik i Dobavljač suglasni su da se neće primjenjivati principi sukoba zakonskih nadležnosti ni Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Izričito se slažete da će za sve sporove i sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, a odnose se na Dobavljača te sve sporove i sva potraživanja koja se odnose na korištenje Softvera nadležan biti Okružni sud u Bratislavi I te se izričito slažete s pravom navedenog suda da provodi svoju nadležnost.

22. Opće odredbe. Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže nevaljanom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Ugovora, koje ostaju valjane i provedive sukladno uvjetima iz Ugovora. Ovaj je Ugovor sklopljen na engleskom jeziku. U slučaju prevođenja Ugovora radi praktičnosti ili bilo koje druge svrhe ili u slučaju odstupanja između različitih jezičnih verzija ovog Ugovora, mjerodavna je verzija na engleskom jeziku.

ESET zadržava pravo izmjene softvera te izmjene uvjeta ovog Ugovora, njegovih priloga, dodataka, Pravila privatnosti, Pravila o isteku vijeka trajanja i dokumentacije ili bilo kojih njihovih dijelova u svakom trenutku tako da ažurira relevantni dokument (i) u svrhu odražavanja izmjena softvera ili načina na koji ESET posluje, (ii) iz pravnih, regulatornih ili sigurnosnih razloga ili (iii) u svrhu sprječavanja zloupotrebe ili štete. O svakoj izmjeni ovog Ugovora bit ćete obaviješteni putem e-pošte, obavijesti unutar aplikacije ili drugim elektroničkim putem. Ako se ne slažete s predloženim izmjenama Ugovora, možete ga raskinuti u skladu s čl. 10. u roku od 30 dana od primitka obavijesti o promjeni. Ako ne raskinete Ugovor u tom roku, predložene promjene smatrat će se prihvaćenima i stupit će na snagu od datuma primitka obavijesti o promjeni.

Ovo je cjelokupan Ugovor između Vas i Dobavljača koji se odnosi na Softver i kao takav potpuno nadomješta sve prijašnje tvrdnje, pregovore, obveze, izvješća ili oglase u vezi sa Softverom.

DODATAK UGOVORU

Sigurnosna procjena uređaja povezanih na mrežu. Na sigurnosnu procjenu uređaja povezanih na mrežu primjenjuju se dodatne odredbe kako slijedi:

Softver sadrži funkciju za provjeru sigurnosti lokalne mreže Krajnjeg korisnika i sigurnosti uređaja u lokalnoj mreži. Za ovu su funkciju potrebni naziv lokalne mreže i podaci o uređajima u lokalnoj mreži, kao što su prisutnost, vrsta, naziv, IP adresa i MAC adresa uređaja u lokalnoj mreži u vezi s podacima o licenci. Ovi podaci također uključuju vrstu zaštite bežične mreže i vrstu šifriranja bežične mreže za routere. Ova funkcija također može pružiti informacije o dostupnosti sigurnosnog softverskog rješenja radi zaštite uređaja u lokalnoj mreži.

Zaštita od zlouporabe podataka Na zaštitu od zlouporabe podataka primjenjuju se dodatne odredbe kako slijedi:

Softver sadrži funkciju koja sprečava gubitak ili zlouporabu kritičnih podataka u izravnoj vezi s krađom Računala. Ta funkcija isključena je prema standardnim postavkama Softvera. Za aktivaciju je potrebno stvoriti ESET HOME račun. Pomoću tog računa funkcija aktivira prikupljanje podataka u slučaju krađe računala. Ako odlučite aktivirati ovu funkciju Softvera, prikupljat će se podaci o ukradenom Računalu i slati Dobavljaču. Oni mogu sadržavati podatke o mrežnoj lokaciji Računala, podatke o sadržaju prikazanom na zaslonu Računala, podatke o konfiguraciji Računala i/ili podatke snimljene kamerom povezanom s Računalom (u daljnjem tekstu: "Podaci"). Krajnji korisnik ima pravo upotrebljavati Podatke koji su prikupljeni pomoću ove funkcije i koji su pruženi putem ESET HOME računa isključivo za rješavanje negativnih posljedica koje su nastale uslijed krađe Računala. Samo u svrhu te funkcije Dobavljač obrađuje Podatke kao što je navedeno u Pravilima privatnosti i definirano važećim zakonskim propisima. Dobavljač je dužan omogućiti Krajnjem korisniku pristup Podacima za razdoblje potrebno za ostvarenje svrhe za koju su Podaci prikupljeni, a koje ne smije biti dulje od razdoblja zadržavanja podataka navedenog u Pravilima privatnosti. Zaštita od zlouporabe podataka upotrebljava se isključivo na Računalima i računima kojima Krajnji korisnik ima legitiman pristup. Svaka nezakonita upotreba prijavit će se nadležnom tijelu. Dobavljač je dužan poštovati odgovarajuće zakone i surađivati s nadležnim tijelima u slučaju zlouporabe. Slažete se i prihvaćate odgovornost za zaštitu lozinke za pristup ESET HOME računu i slažete se da nećete dijeliti lozinku s trećim stranama. Krajnji korisnik odgovoran je za svaku aktivnost prilikom koje se upotrebljava funkcija Zaštite od zlouporabe podataka i ESET HOME račun, bez obzira na autorizaciju. Ako je račun za ESET HOME ugrožen, odmah obavijestite Dobavljača. Dodatne odredbe za zaštitu od zlouporabe podataka primjenjuju se isključivo na krajnje korisnike programa ESET Internet Security i ESET Smart Security Premium.

ESET Secure Data. Na ESET Secure Data se primjenjuju dodatne odredbe kako slijedi:

1. Definicije. U ovim dodatnim odredbama za program ESET Secure Data riječi u nastavku imaju sljedeće značenje:

a) „Informacije” bilo koje informacije ili podaci koji su šifrirani ili dešifrirani pomoću softvera;

b) „Proizvodi” softver i dokumentacija programa ESET Secure Data;

c) „ESET Secure Data” softver odnosno softveri koji se upotrebljavaju za šifriranje i dešifriranje elektroničkih podataka;

Sva pozivanja na množinu uključuju jedninu, a sva pozivanja na muški rod uključuju ženski i srednji rod te obratno. Riječi bez određenih definicija upotrebljavat će se u skladu s definicijama navedenim u Ugovoru.

2. Dodatna izjava Krajnjeg korisnika. Potvrđujete i prihvaćate sljedeće:

a) dužni ste štititi, održavati i sigurnosno kopirati informacije;

b) trebate u potpunosti sigurnosno kopirati sve Informacije i podatke (uključujući, bez ograničenja, sve kritične informacije i podatke) na svojem Računalu prije instalacije softvera ESET Secure Data;

c) morate održavati sigurnu evidenciju svih lozinki i drugih informacija koje se upotrebljavaju za podešavanje i upotrebu softvera ESET Secure Data te morate sigurnosno kopirati sve ključeve za šifriranje, licenčne kodove, datoteke s ključevima i ostale podatke koji se generiraju na zaseban medij za pohranu;

d) odgovorni ste za upotrebu Proizvoda. Dobavljač nije odgovoran ni za koji gubitak, potraživanje ni štetu koji su pretrpljeni kao posljedica bilo kojeg neovlaštenog ili pogrešnog šifriranja ili dešifriranja Informacija ili drugih podataka gdje god i na koji se god način te Informacije ili drugi podaci pohranjuju;

e) premda je Dobavljač poduzeo sve razumne korake za osiguravanje integriteta i sigurnosti softvera ESET Secure Data, Proizvodi (ili bilo koji pojedinačan proizvod) ne smiju se upotrebljavati ni u kojem području koje ovisi o sigurnosnoj razini zaštićenoj od zakazivanja („fail-safe”) ili koje je potencijalno rizično ili opasno, uključujući bez ograničenja nuklearna postrojenja, navigaciju letjelica, kontrolne ili komunikacijske sustave, sustave oružja i obrane te sustave za nadzor ili održavanje životnih funkcija;

f) Krajnji korisnik dužan je provjeriti je li razina sigurnosti i šifriranja koju pružaju proizvodi primjerena za Vaše potrebe;

g) odgovorni ste za vlastitu upotrebu Proizvoda ili bilo kojeg pojedinačnog proizvoda, što obuhvaća bez ograničenja provjeru je li ta upotreba u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima Slovačke Republike ili neke druge zemlje, regije ili države u kojoj se upotrebljava Proizvod. Prije bilo koje upotrebe Proizvoda morate potvrditi da ta upotreba nije u suprotnosti s bilo kojim vladinim (u Slovačkoj Republici ili negdje drugdje) embargom;

h) softver ESET Secure Data može povremeno kontaktirati s Dobavljačevim serverima kako bi provjerio postoje li informacije o licenci, dostupne zakrpe, servisni paketi i druge nadogradnje koje mogu poboljšati, održati, izmijeniti ili unaprijediti rad softvera ESET Secure Data i može slati informacije o sustavu povezane sa svojim radom u skladu s Pravilima privatnosti.

i) Dobavljač nije odgovoran ni za kakav gubitak, štetu, trošak ili potraživanje koji proizlaze iz gubitka, krađe, zloupotrebe, kvarenja, oštećenja ili uništenja lozinki, informacija o podešavanju, ključeva za šifriranje, aktivacijskih kodova licence i drugih podataka koji se generiraju ili pohranjuju tijekom upotrebe Softvera.

Dodatne odredbe za ESET Secure Data primjenjuju se isključivo na krajnje korisnike programa ESET Smart Security Premium.

Softver Password Manager. Na softver Password Manager primjenjuju se dodatne odredbe kako slijedi:

1. Dodatna izjava Krajnjeg korisnika. Potvrđujete i prihvaćate da ne smijete činiti sljedeće:

a) upotrebljavati softver Password Manager ni za koju primjenu od ključne važnosti u kojoj mogu biti ugroženi ljudski životi ili imovina. Razumijete da softver Password Manager nije osmišljen u te svrhe i da kvar u tim slučajevima može dovesti do smrti, osobnih ozljeda ili ozbiljne štete po imovinu ili okoliš, za što Dobavljač nije odgovoran.

SOFTVER PASSWORD MANAGER NIJE OSMIŠLJEN, NAMIJENJEN NI LICENCIRAN ZA UPOTREBU U OPASNIM OKRUŽENJIMA U KOJIMA SU POTREBNE KONTROLE ZA ZAŠTITU OD ZAKAZIVANJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE ISKLJUČIVO, DIZAJN, KONSTRUKCIJU, ODRŽAVANJE ILI RAD NUKLEARNIH POSTROJENJA, NAVIGACIJSKIH ILI KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA ZA LETJELICE, KONTROLE ZRAČNOG PROMETA, SUSTAVA ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTNIH FUNKCIJA ILI SUSTAVA ORUŽJA. DOBAVLJAČ SE POSEBNO ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA POGODNOSTI ZA TAKVE SVRHE.

b) upotrebljavati softver Password Manager na način koji je u suprotnosti s ovim ugovorom ili zakonima Slovačke Republike ili vaše nadležnosti. Posebice ne smijete upotrebljavati softver Password Manager za provođenje ili promicanje bilo kakvih nezakonitih aktivnosti, uključujući učitavanje podataka štetnog sadržaja ili sadržaja koji se može upotrijebiti za bilo koje nezakonite aktivnosti ili koji na bilo koji način krši zakon ili prava bilo koje treće strane (uključujući sva prava intelektualnog vlasništva), uključujući bez ograničenja bilo koje pokušaje ostvarenja pristupa računima u spremištu (u svrhu ovih dodatnih uvjeta za softver Password Manager „spremište” se odnosi na prostor za pohranu podataka kojim upravlja dobavljač ili treća strana koja nije dobavljač i korisnik u svrhu aktiviranja sinkronizacije i sigurnosnog kopiranja korisničkih podataka) ili bilo kojim računima i podacima drugih korisnika softvera Password Manager ili spremišta. Ako prekršite bilo koju navedenu odredbu, Dobavljač ima pravo odmah raskinuti ovaj ugovor i zatražiti od vas naknadu troškova bilo kojeg potrebnog pravnog lijeka i poduzeti potrebne korake da bi spriječio vašu daljnju upotrebu softvera Password Manager bez mogućnosti povrata novca.

2. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. SOFTVER PASSWORD MANAGER PRUŽA SE „KAKAV JEST”. NE POSTOJI IZRIČITO ILI PODRAZUMIJEVANO JAMSTVO BILO KOJE VRSTE. SOFTVER UPOTREBLJAVATE NA VLASTITI RIZIK. PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA GUBITAK PODATAKA, ŠTETU I OGRANIČENJE DOSTUPNOSTI USLUGE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE PODATKE KOJE SOFTVER PASSWORD MANAGER POŠALJE VANJSKOM SPREMIŠTU RADI SINKRONIZACIJE I SIGURNOSNOG KOPIRANJA PODATAKA. ŠIFRIRANJE PODATAKA POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER NE PODRAZUMIJEVA NIKAKVU ODGOVORNOST DOBAVLJAČA U POGLEDU SIGURNOSTI PODATAKA. IZRIČITO SE SLAŽETE DA SE PODACI KOJI SE DOBIVAJU, UPOTREBLJAVAJU, ŠIFRIRAJU, SINKRONIZIRAJU ILI ŠALJU POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER TAKOĐER MOGU POHRANITI NA SERVERIMA TREĆIH STRANA (PRIMJENJUJE SE SAMO NA UPOTREBU SOFTVERA PASSWORD MANAGER U KOJOJ SU OMOGUĆENE USLUGE SINKRONIZACIJE I SIGURNOSNOG KOPIRANJA). AKO DOBAVLJAČ PO SVOM NAHOĐENJU ODLUČI UPOTRIJEBITI SPOMENUTO SPREMIŠTE, WEB-STRANICU, WEB-PORTAL, SERVER ILI USLUGU TREĆE STRANE, ON NIJE ODGOVORAN ZA KVALITETU, SIGURNOST ILI DOSTUPNOST TE USLUGE TREĆE STRANE I NI U KOJOJ MJERI NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KOJE KRŠENJE UGOVORNIH ILI ZAKONSKIH OBVEZA TREĆE STRANE KAO NI ZA ŠTETU, GUBITAK PROFITA, FINANCIJSKU ILI NEFINACIJSKU ŠTETU ILI BILO KOJU DRUGU VRSTU GUBITKA NASTALU ZA VRIJEME UPOTREBE OVOG SOFTVERA. DOBAVLJAČ NIJE ODGOVORAN ZA SADRŽAJ BILO KOJIH PODATAKA KOJI SE DOBIVAJU, UPOTREBLJAVAJU, ŠIFRIRAJU, POHRANJUJU, SINKRONIZIRAJU ILI ŠALJU POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER ILI U SPREMIŠTU. POTVRĐUJETE DA DOBAVLJAČ NEMA PRISTUP SADRŽAJU POHRANJENIH PODATAKA I NIJE U MOGUĆNOSTI NADZIRATI GA ILI UKLONITI ZAKONSKI ŠTETAN SADRŽAJ.

Dobavljač posjeduje sva prava na poboljšanja, nadogradnje i popravke povezane sa softverom Password MANAGER („poboljšanja”), čak i ako su ta poboljšanja stvorena na temelju povratnih informacija, ideja ili prijedloga koje ste vi poslali u bilo kojem obliku. Nećete imati pravo ni na kakvu naknadu, uključujući bilo koje autorske naknade povezane s takvim poboljšanjima.

TVRTKE I DAVATELJI LICENCE DOBAVLJAČA NISU NI NA KOJI NAČIN ODGOVORNI ZA VAŠA POTRAŽIVANJA I ZAHTJEVE BILO KOJE VRSTE KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE SOFTVERA ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI S VAŠOM UPOTREBOM SOFTVERA PASSWORD MANAGER ILI NJEGOVOM UPOTREBOM OD STRANE TREĆIH STRANA, S UPOTREBOM ILI NEUPOTREBOM BILO KOJEG BROKERSKOG DRUŠTVA ILI TRGOVCA, ILI S PRODAJOM ILI KUPNJOM BILO KOJEG OSIGURANJA, NEOVISNO O TOME TEMELJE LI SE NAVEDENA POTRAŽIVANJA I OBVEZE NA ZAKONU ILI PRAVIČNOSTI.

SUBJEKTI I IZDAVAČI LICENCE DOBAVLJAČA NE SNOSE ODGOVORNOST PREMA VAMA NI ZA KOJU IZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE POVEZANA S BILO KOJIM SOFTVEROM TREĆE STRANE, BILO KOJIM PODACIMA KOJIMA JE PRISTUPLJENO PUTEM SOFTVERA PASSWORD MANAGER, VAŠOM UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE ILI PRISTUPA SOFTVERU PASSWORD MANAGER, ILI BILO KOJIM PODACIMA KOJI SE PRUŽE PUTEM SOFTVERA PASSWORD MANAGER, NEOVISNO O TOME TEMELJE LI SE NAVEDENI ODŠTETNI ZAHTJEVI NA ZAKONU ILI PRAVIČNOSTI. ŠTETA KOJA NIJE OBUHVAĆENA OVOM KLAUZULOM UKLJUČUJE, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU UZROKOVANU GUBITKOM POSLOVNE DOBITI, OSOBNIM OZLJEDAMA ILI OŠTEĆENJEM IMOVINE, PREKIDOM POSLOVANJA, GUBITKOM POSLOVANJA ILI OSOBNIH INFORMACIJA. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU OGRANIČAVANJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE PA SE TO OGRANIČENJE NE MORA ODNOSITI NA VAS. U TOM ĆE SLUČAJU OPSEG ODGOVORNOSTI DOBAVLJAČA BITI JEDNAK MINIMUMU DOPUŠTENOM PRIMJENJIVIM ZAKONOM.

INFORMACIJE KOJE SE PRUŽAJU PUTEM SOFTVERA PASSWORD MANAGER, UKLJUČUJUĆI BURZOVNE KOTACIJE, ANALIZU, INFORMACIJE O TRŽIŠTU, VIJESTI I FINANCIJSKE PODATKE, MOGU BITI ZAKAŠNJELI, NETOČNI ILI SADRŽAVATI POGREŠKE ILI PROPUSTE, ZA ŠTO TVRTKE I DAVATELJI LICENCE DOBAVLJAČA NE SNOSE ODGOVORNOST. DOBAVLJAČ MOŽE PROMIJENITI ILI UKINUTI BILO KOJI ASPEKT ILI ZNAČAJKU SOFTVERA PASSWORD MANAGER ILI UPOTREBU SVIH ILI POJEDINIH ZNAČAJKI ILI TEHNOLOGIJE SOFTVERA PASSWORD MANAGER U BILO KOJEM TRENUTKU, A DA VAS O TOME NE MORA PRETHODNO OBAVIJESTITI.

AKO SU ODREDBE OVOG ČLANKA NIŠTAVNE IZ BILO KOJEG RAZLOGA ILI AKO SE UTVRDI DA JE DOBAVLJAČ ODGOVORAN ZA GUBITKE, ŠTETU ITD. PREMA PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, STRANE SE SLAŽU DA ĆE DOBAVLJAČEVA ODGOVORNOST PREMA VAMA BITI OGRANIČENA NA UKUPAN IZNOS LICENČNIH NAKNADA KOJE STE PLATILI.

SLAŽETE SE DA ĆETE OBEŠTETITI, ŠTITITI I OSLOBODITI ODGOVORNOSTI DOBAVLJAČA I NJEGOVE ZAPOSLENIKE, PODRUŽNICE, POVEZANA DRUŠTVA, REBRANDING I DRUGE PARTNERE OD I PROTIV BILO KOJIH POTRAŽIVANJA, OBVEZA, ŠTETA, GUBITAKA, TROŠKOVA, IZDATAKA I NAKNADA TREĆIH STRANA (UKLJUČUJUĆI VLASNIKE UREĐAJA ILI STRANE NA ČIJA SU PRAVA UTJECALI PODACI UPOTRIJEBLJENI U SOFTVERU PASSWORD MANAGER ILI SPREMIŠTU) KOJE TE STRANE MOGU PRETRPJETI KAO REZULTAT VAŠE UPOTREBE SOFTVERA PASSWORD MANAGER.

3. Podaci u softveru Password Manager. Ako izričito ne odaberete drukčije, svi podaci koje unesete i koji se spremaju u bazu podataka softvera Password Manager pohranjuju se u šifriranom obliku na vaše računalo ili na drugi uređaj za pohranu koji odredite. Razumijete da će se u slučaju brisanja ili oštećenja bilo koje baze podataka ili drugih datoteka softvera Password Manager svi podaci koji se nalaze ondje nepovratno izgubiti te shvaćate i prihvaćate rizik tog gubitka. Činjenica da se vaši osobni podaci pohranjuju na računalo u šifriranom obliku ne znači da te informacije ne može ukrasti ili zloupotrijebiti netko tko otkrije glavnu lozinku ili ostvari pristup korisnički definiranom aktivacijskom uređaju za otvaranje baze podataka. Dužni ste brinuti se za sigurnost svih pristupnih metoda.

4. Slanje osobnih podataka dobavljaču ili spremištu. Ako to odaberete, isključivo u svrhu osiguranja pravovremene sinkronizacije i sigurnosnog kopiranja podataka, softver Password Manager Software šalje osobne podatke, točnije lozinke, informacije za prijavu, račune i identitete, internetskim putem iz baze podataka softvera u spremište. Podaci se šalju isključivo u šifriranom obliku. Upotreba softvera Password Manager za popunjavanje internetskih obrazaca lozinkama, podacima za prijavu i drugim podacima može zahtijevati slanje informacija internetskim putem na web-stranicu koju odredite. To slanje podataka ne pokreće softver Password Manager i zato Dobavljač nije odgovoran za sigurnost navedenih interakcija s bilo kojom web-stranicom koju podržavaju različiti dobavljači. Bilo koje transakcije putem interneta, neovisno o tome jesu li povezane sa softverom Password Manager, vršite po svom nahođenju i snosite rizik za njih te ćete snositi isključivu odgovornost za bilo koju štetu na svom računalom sustavu ili gubitak podataka koji proizlazi iz preuzimanja i/upotrebe bilo kojeg navedenog materijala ili usluge. Kako bi se smanjio rizik od gubitka vrijednih podataka, Dobavljač preporučuje korisnicima redovito sigurnosno kopiranje baze podataka i drugih osjetljivih datoteka na vanjske pogone. Dobavljač vam ni na koji način ne može pomoći da vratite izgubljene ili oštećene podatke. Ako Dobavljač pruža uslugu sigurnosnog kopiranja datoteka iz korisnikove baze podataka za slučaj oštećenja ili brisanja datoteka na korisnikovom računalu, ta usluga sigurnosnog kopiranja nije zajamčena i ne podrazumijeva nikakvu odgovornost Dobavljača prema vama.

Upotrebom softvera Password Manager slažete se da softver može povremeno kontaktirati s Dobavljačevim serverima kako bi provjerio postoje li informacije o licenci, dostupne zakrpe, servisni paketi i druge nadogradnje koje mogu poboljšati, održati, izmijeniti ili unaprijediti rad softvera Password Manager. Softver može slati opće informacije o sustavu povezane s funkcioniranjem softvera Password Manager u skladu s Pravilima privatnosti.

5. Informacije i upute za deinstalaciju. Sve informacije iz baze podataka koje želite zadržati trebate izvesti prije deinstalacije softvera Password Manager.

Dodatne odredbe za softver Password Manager primjenjuju se isključivo na krajnje korisnike programa ESET Smart Security Premium.

ESET LiveGuard. Na ESET LiveGuard se primjenjuju dodatne odredbe kako slijedi:

Softver sadrži funkciju dodatne analize datoteka koje je poslao krajnji korisnik. Dobavljač će datoteke koje je poslao krajnji korisnik i rezultate analize koristiti samo u skladu s Pravilima privatnosti i važećim zakonskim propisima.

Dodatne odredbe za ESET LiveGuard primjenjuju se isključivo na krajnje korisnike programa ESET Smart Security Premium.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EHSW; 3537.0