Oprettelse af forbindelse – registrering

Firewallen registrerer alle netværksforbindelser, der er oprettet for nylig. Den aktive firewall-tilstand bestemmer, hvilke handlinger der skal udføres for den nye regel. Hvis Automatisk tilstand eller Politikbaseret tilstand er aktiveret, udfører firewallen foruddefinerede handlinger uden brugerens indgriben.

Interaktiv tilstand viser et oplysningsvindue, som rapporterer om registrering af en ny netværksforbindelse suppleret med detaljerede oplysninger om forbindelsen. Du kan vælge at tillade eller afvise (blokere) forbindelsen. Hvis du gentagne gange tillader samme forbindelse i dialogboksvinduet, anbefaler vi, at du opretter en ny regel til forbindelsen. Vælge Opret regel, og husk den altid og gemme handlingen som en ny regel for firewallen. Hvis firewallen genkender den samme forbindelse i fremtiden, anvendes den eksisterende regel uden at kræve brugerhandling.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Når du opretter nye regler, skal du kun tillade forbindelser, der er sikre. Hvis alle forbindelser tillades, kan firewallen ikke fuldføre sit arbejde. Følgende er de vigtige parametre for tilslutninger:

Program – Placering af og proces-id for eksekverbar fil. Tillad ikke forbindelser til ukendte programmer og processer.

Firma – Navnet på udgiveren af programmet. Klik på teksten for at få vist et sikkerhedscertifikat for firmaet.

Omdømme – Forbindelsens risikoniveau. Forbindelser tildeles et risikoniveau: Fin (grøn), Ukendt (orange) eller Risikabel (rød) ved hjælp af en række heuristiske regler, der undersøger egenskaberne for hver forbindelse, antallet af brugere og den tid, det tager at opdage forbindelsen. Disse oplysninger samles af ESET LiveGrid®-teknologien.

Tjeneste – Navnet på tjenesten, hvis programmet er en Windows-tjeneste.

Fjerncomputer – Adressen på fjernenheden. Tillad kun forbindelser til pålidelige og kendte adresser.

Fjernport – Kommunikationsport. Der kan under normale omstændigheder tillades kommunikation på almindelige porte (f.eks. webtrafik – portnummer 80.443).

Computerinfiltrationer bruger ofte internettet og skjulte forbindelser til at inficere fjernsystemer. Hvis reglerne er korrekt konfigureret, bliver firewallen et nyttigt værktøj til beskyttelse mod en række skadelige kodeangreb.