Řešení problémů s filtrováním protokolů

Pokud pozorujete problémy při používání internetového prohlížeče nebo poštovního klienta, v prvním kroku doporučujeme ověřit, zda problém nezpůsobuje filtrování protokolů. Dočasně tedy v Rozšířeném nastavení deaktivujte filtrování protokolů (pokud se situace nezmění, nezapomeňte filtrování opět zapnout). Pokud problém po vypnutí filtrování zmizí, níže uvádíme seznam nejčastějším problémů a jejich řešení:

Problémy s aktualizací nebo zabezpečeným spojením

Pokud se aplikace nedokáže aktualizovat nebo komunikační kanál není zabezpečený:

Pokud máte aktivní filtrování protokolu SSL, zkuste jej dočasně vypnout. V případě, že to pomůže, ponechte filtrování protokolu SSL aktivní a vytvořte výjimku na problematickou komunikaci:
Přepněte filtrování protokolu SSL do interaktivního režimu. Znovu proveďte aktualizaci. Zobrazí se dialogové okno s informací o šifrované komunikaci. Ujistěte se, že komunikující aplikace je skutečně ta, která nefunguje, a detailně prozkoumejte certifikát serveru. Následně vyberte možnost zapamatovat akci pro tento certifikát nebo klikněte na tlačítko Ignorovat. Pokud se již nezobrazí žádná další dialogová okna související s filtrováním protokolu SSL, přepněte režim filtrování zpět na automatický. Tím by měl být problém vyřešen.

Pokud se nejedná o internetový prohlížeč nebo poštovního klienta, můžete danou komunikaci kompletně vyloučit z filtrování protokolu (pokud toto provedete v případě internetového prohlížeče nebo poštovního klienta, budete vystaveni riziku). Všechny aplikace, jejichž komunikace již byla v minulosti filtrována by se měly zobrazit v seznamu aplikací, ve kterém je můžete vyloučit z filtrování protokolů.

Problémy s přístupem k síti

Pokud nejste schopni provádět žádné operace se síťovým zařízením (například zobrazit webovou stránku NAS nebo přehrávat video na domácím přehrávači), zkuste přidat IPv4 a IPv6 adresy na seznam vyloučených adres.

Problémy s konkrétní webovou stránkou

V tomto případě můžete pomocí správy adres vyloučit konkrétní webovou stránku z filtrování protokolů. Například, pokud nemáte přístup k https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, zkuste přidat *gmail.com* do seznamu adres vyloučených z filtrování.

Chyba: "Některé podporované aplikace pro import kořenového certifikátu stále běží“

Pokud máte aktivní filtrování protokolu SSL, ESET Smart Security Premium musí pro správnou funkci naimportovat certifikát do kořenového umístění aplikací využívajících SSL komunikaci. To není možné za jejich běhu. V tomto případě se jedná o internetový prohlížeč Firefox a Opera. Ujistěte se tedy, že neběží žádný internetový prohlížeč (nejlépe pohledem do Správce procesů, zda se v něm na záložce Procesy nenachází proces firefox.exe, thunderbird.exe nebo opera.exe) a zkuste to znovu.

Neplatný vydavatel nebo podpis certifikátu

V tomto případě se import certifikátu nezdařil. Nejprve se ujistěte, zda cílová aplikace neběží. Následně deaktivujte filtrování protokolu SSL a znovu jej aktivujte. Poté by již mělo dojít ke korektnímu importování.


note

Více informací najdete v Databázi znalostí v článku Jak spravovat filtrování protokolů/SSL/TLS v produktech ESET pro domácnosti na platformě Windows.