Připojené sítě

V této části se zobrazí sítě, ke kterým jsou připojeny síťové adaptéry. Seznam připojených sítí naleznete v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Síťová ochrana > Připojené sítě. Jedná se o seznam síťových adaptérů, prostřednictvím nichž je počítač připojen k síti. Po kliknutí na odkaz pod názvem sítě se zobrazí výzva, zda chcete danou síť označit jako důvěryhodnou.

V zobrazeném dialogovém okně Nastavení ochrany sítě si můžete zvolit jednu z níže uvedených možností:

Možnost Ano vyberte v případě, kdy jste připojeni k domácí nebo firemní síti. Váš počítač, sdílené soubory v něm uložené, i systémové prostředky, budou dostupné pro ostatní uživatele v síti. Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích.

Možnost Ne vyberte ve veřejných sítích. Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka GEAR na řádku s názvem sítě máte k dispozici následující možnosti (v případě nedůvěryhodných sítí je k dispozici pouze možnost Upravit síť…):

Upravit síť – vybráním této možnosti otevřete editor sítě.

Zkontrolovat síť prostřednictvím Strážce sítě – kliknutím inicializujete kontrolu prostřednictvím modulu Strážce sítě.

Označit jako "Moje síť - kliknutím na tuto možnost přidáte k síti štítek "Moje síť“. Tento štítek se zobrazí vedle názvu sítě napříč produktem ESET Smart Security Premium, abyste měli lepší přehled o zabezpečení.

Zrušit označení "Moje síť – kliknutím odeberete štítek Moje síť. Tato možnost je dostupná v případě, kdy již byla síť štítkem označena.

Po kliknutí na Síťové adaptéry v pravém dolním rohu si zobrazíte přehled síťových adaptérů a k nim přiřazeným profilům firewallu společně s informací o důvěryhodné zóně. Pro více informací přejděte do kapitoly Síťové adaptéry.