Přidání IPv4 adresy

Umožní přidání IP adresy/rozsahu adres/podsítě vzdáleného zařízení, pro které budou daná pravidla aplikována. Internetový protokol (IP) verze 4 je starší než IPv6, ale v současnosti je stále nejrozšířenější.

Samostatná adresa – slouží pro zadání samostatné adresy počítače, pro který má pravidlo platit (například 192.168.0.10).

Rozsah adres – vytvoří pravidla pro více počítačů po zadání rozsahu IP adres těchto počítačů, pro které má pravidlo platit (například 192.168.0.1192.168.0.99).

Podsíť – umožní zadat podsíť skupiny počítačů pomocí IP adresy a masky.

Příklad: 255.255.255.0 je maska podsítě pro prefix 192.168.1.0/24, což znamená rozsah adres od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.