Kontrola po startu

Standardně se kontrola souborů zaváděných při startu počítače do operační paměti provádí během startu počítače a po aktualizaci detekčního jádra. Tato kontrola závisí na nastavení úloh v Plánovači.

Možnosti nastavení kontroly souborů zaváděných při startu počítače jsou součástí naplánované úlohy Kontrola souborů spouštěných po startu. Pro změnu tohoto nastavení klikněte v hlavním okně na záložku Nástroje > Další nástroje > Další nástroje > Plánovač > Kontrola souborů spouštěných po startu a následně na tlačítko Změnit. V posledním kroku se zobrazí okno Kontrola souborů spouštěných po startu počítače (pro více informací přejděte do další kapitoly).

Více informací o tvorbě a správě úloh Plánovače naleznete v kapitole Vytvoření nové úlohy.