Spuštění volitelné kontroly

Pokud chcete zkontrolovat například jen konkrétní disk, vybranou složku atp., můžete k tomu použít volitelnou složku. Spustíte ji tak, že v hlavním menu programu přejdete na záložku Kontrola počítače a klikněte na možnosti Pokročilé kontroly > Volitelná kontrola. Následně ze stromové struktury vyberte cíle, které chcete zkontrolovat na přítomnost hrozeb.

Prostřednictvím rozbalovacího menu Cíle kontroly můžete vybrat ke kontrole předdefinované cíle.

Podle nastavení profilu – vybere cíle nastavené ve vybraném profilu kontroly.

Výměnné disky – vybere diskety, USB flash disky, CD/DVD.

Lokální disky – vybere lokální pevné disky v počítači.

Síťové disky – vybere namapované síťové disky.

Bez výběru – zruší výběr cílů.

WMI databáze – kontroluje celé WMI databáze, všechny jmenné prostory, veškeré třídy instancí a vlastnosti. Vyhledává odkazy na infikované soubory nebo malware vložený jako datový soubor.

Registr systému – kontroluje celý registr systému, všechny klíče a podklíče. Vyhledává odkazy na infikované soubory nebo malware vložený jako datový soubor.

note

Jak naplánovat každý týden kontrolu počítače?

Jak naplánovat pravidelnou kontrolu, přečtěte kapitolu Jak naplánovat každý týden kontrolu počítače?

Prázdný řádek pod stromovou strukturou slouží pro rychlý přesun ke zvolenému cíli, nebo k přímému zadání požadovaného cíle. Přímé zadání požadovaného cíle je možné pouze v případě, že není ve stromové struktuře proveden žádný výběr (v rozbalovacím menu Cíle kontroly je vybrána možnost Bez výběru).

SCAN_CUSTOM

Parametry léčení použitého profilu kontroly můžete změnit v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Volitelná kontrola > Parametry skenovacího jádra ThreatSense > Léčení. V případě, že máte zájem pouze o kontrolu souborů bez jejich následného léčení, vyberte možnost Neléčit. Historie kontrol je zaznamenána a do protokolu kontrol.

Vybráním možnosti Ignorovat výjimky nebudou brány v potaz výjimky a dané soubory se zkontrolují.

Pro kontrolu můžete použít předdefinované profily v rozbalovacím menu Profil kontroly. Standardním profilem je Smart kontrola počítače. Dále jsou dostupné tři předdefinované profily pojmenované Hloubková kontrola počítače, Kontrola z kontextového menu a Kontrola počítače. Navzájem se liší odlišným nastavením parametrů skenovacího jádra ThreatSense. Profily kontroly můžete definovat v Rozšířeném nastavení v sekci Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Volitelná kontrola > Seznam profilů (a následně nastavit rozdílně parametry skenování jádra ThreatSense.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat spustíte kontrolu počítače s nastavenými parametry.

Kliknutím na tlačítko Kontrolovat jako Administrátor spustíte kontrolu po účtem Administrátora. Tuto funkci použijte v případě, že aktuálně přihlášený uživatel nemá dostatečná práva pro kontrolu složek. Mějte na paměti, že tlačítko není dostupné, pokud uživatel nemůže provádět UAC operace jako administrátor.

note

Poznámky

Protokol kontroly po jejím ukončení zobrazíte kliknutím na tlačítko Zobrazit protokol.