Rodičovská kontrola

V sekci Rodičovská kontrola můžete konfigurovat nastavení modulu, které pomůže chránit vaše děti a nastavit omezení pro používání zařízení a služeb. Cílem je zabránit dětem, dospívajícím a zaměstnancům přístup na stránky s nevhodným nebo škodlivým obsahem.

Kromě toho jako rodiče můžete zakázat přístup na 40 předdefinovaných kategorií webových stránek, které jsou dále rozděleny na více než 140 podkategorií.

K aktivaci Rodičovské kontroly ve vybraném uživatelském účtu postupujte dle následujících kroků:

1.Ve výchozím nastavení ESET Smart Security Premium je Rodičovská kontrola vypnuta. Zapnout ji můžete dvěma způsoby:

oPomocí přepínače MODULE_INACTIVE v záložce Nastavení > Bezpečnostní nástroje zapněte Rodičovskou kontrolu.

oV hlavním okně programu stiskněte klávesu F5 pro zobrazení Rozšířeného nastavení. V levé části klikněte na Web a mail > Rodičovská kontrola a v pravé části klikněte možnost Zapnout rodičovskou kontrolu (dříve Integrovat do systému).

2.Klikněte v hlavním okně programu na záložku Nastavení > Bezpečnostní nástroje > Rodičovská kontrola. Přestože je funkce aktivována, je nutné definovat uživatelské účty, pro které se má použít. Klikněte na symbol šipky a dále na možnost Ochránit účet dítěte. V případě vašeho uživatelského účtu vyberte možnost Účet rodiče. V nastavení účtu vyberte věk, který odpovídá danému uživateli. Dle věku se stanovuje úroveň filtrování webových stránek. Nyní bude rodičovská kontrola aktivní pro vybraný uživatelský účet. Dále klikněte na možnost Nastavení a blokovaný obsah… pod jménem účtu k úpravě kategorií, které chcete povolit nebo blokovat v tabulce Kategorií. Pro blokování nebo povolení konkrétních stránek přejděte na záložku Výjimky.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

Na záložce ESET Smart Security Premium Nastavení > Bezpečnostní nástroje > Rodičovská kontrola jsou dostupné tyto možnosti:

Účty uživatelů Windows

Pokud jste vytvořili roli pro existující účet, bude zobrazena právě zde. Vedle nabídky Rodičovská kontrola klikněte na přepínač MODULE_INACTIVE tak, aby se zbarvil dozelena MODULE_ENABLED. Pod aktivním účtem najdete možnost Nastavení a blokovaný obsah..., která slouží pro konfiguraci seznamu povolených kategorií, blokovaných a povolených stránek.

important

Důležité

Pro vytvoření nového účtu (např. pro dítě) postupujte podle následujících kroků (platí pro Windows 7 nebo Windows Vista):

1.Otevřete si Uživatelské účty kliknutím na nabídku Start v levém dolním rohu. Následně klikněte na Panel nástrojů a poté Uživatelské účty.

2.Klikněte na Přidat nebo odebrat uživatelské účty. Pokud budete vyzváni k zadání uživatelského hesla nebo potvrzení, učiňte tak.

3.Klikněte na Vytvořit nový účet.

4.Pojmenujte účet a klikněte na Vytvořit účet.

5.Otevřete znovu Rodičovskou kontrolu kliknutím na hlavní okno programu ESET Smart Security Premium a přejděte do Nastavení > Bezpečnostní nástroje > Rodičovská kontrola a klikněte na symbol šipky.

Odkazy v dolní části okna obsahují

Přidat výjimku... – po kliknutí přidáte snadno a rychle stránku, kterou chcete povolit nebo naopak blokovat.

Zobrazit protokoly – zobrazí podrobný protokol o činnosti rodičovské kontroly (blokované stránky, účet pro který byla stránka zablokována, důvod zablokování, atd.). Tento protokol můžete filtrovat na základě nastavených kritérií kliknutím na Filtrování MODULE_INACTIVE.

Rodičovská kontrola

Při vypnutí Rodičovské kontroly se zobrazí okno s otázkou Vypnout rodičovskou kontrolu? Zde můžete nastavit čas, na jak dlouho chcete kontrolu vypnout. Tuto možnost můžete nastavit dočasně nebo trvale.

Je důležité chránit heslem nastavení programu ESET Smart Security Premium. Toto heslo můžete nastavit v sekci Přístup k nastavení. Pokud není nastaveno žádné heslo pro ochranu nastavení, v horní části okna se zobrazí varování Ochraňte nastavení heslem a zabraňte neoprávněným změnám. Omezení nastavené v rodičovské kontrole ovlivní pouze standardní uživatelské účty, protože administrátor může kdykoli tato nastavení obejít.

Komunikace HTTPS (SSL) není v základním nastavení filtrována. Proto Rodičovská kontrola nemůže filtrovat stránky, které začínají https://. Zapnout kontrolu SSL můžete v Rozšířeném nastavení > Web a mail > Kontrola protokolu SSL/TLS, kde vyberete možnost Zapnout filtrování protokolu SSL/TLS.

note

Poznámka

Pro správné fungování Rodičovské kontroly je důležité, aby byla zapnutá také Kontrola aplikačních protokolů, Kontrola protokolu HTTP a Integrace firewallu do systému. Všechny tyto funkce jsou standardně zapnuté.