Herní režim

Herní režim je funkce navržená pro uživatele, kteří nechtějí být nejen v režimu celé obrazovky rušeni vyskakujícími okny a chtějí minimalizovat veškeré nároky na zatížení procesoru (CPU). Herní režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Herní režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Ochrana počítače pomocí přepínače MODULE_INACTIVE, resp. MODULE_ENABLED na řádku Herní režim. Zapnutí herního režimu může představovat potenciální bezpečnostní riziko, a proto se ikonka ochrany na liště změní na oranžovou a v hlavním okně programu se zobrazí upozornění Herní režim je zapnutý.

Vybráním možnosti Automaticky zapnout herní režim při zobrazení aplikací na celou obrazovku se herní režim při takovém zobrazení automaticky zapne a po jejím ukončení se vypne. Tato možnost je užitečná pro okamžité aktivování herního režimu po spuštění hry nebo zahájení prezentace a najdete si v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Nástroje > Herní režim.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat herní režim a následně definovat interval, po jehož uplynutí se Herní režim automaticky vypne.

note

Poznámka

Pokud je firewall v Interaktivním režimu a zapnete Herní režim, mohou se vyskytnout problémy s připojením k internetu. Toto může představovat problém například pokud spouštíte hru, která se k němu připojuje. Je to způsobeno tím, že za normálních okolností by si firewall vyžádal potvrzení připojení (pokud nejsou definována žádná pravidla nebo výjimky pro spojení), ale v Herním režimu jsou všechna vyskakovací okna vypnuta. Řešením je definovat pravidla nebo výjimky pro každou aplikaci, která by mohla mít konflikt s tímto chováním nebo použít jiný Režim filtrování firewallu. Mějte také na paměti, že pokud při zapnutém Herním režimu pracujete s aplikací nebo stránkou, která představuje potenciální riziko, pak bude tato stránka zablokována, ale nezobrazí se žádné vysvětlení nebo varování, protože jsou vypnuté všechny akce vyžadující zásah uživatele.