Overenie siete – konfigurácia servera

Autentifikáciu vykonáva ľubovoľný počítač/server, ktorý je pripojený do siete, ktorá má byť autentifikovaná. Aplikácia ESET Authentication Server by mala byť neustále zapnutá a v rámci danej siete dostupná, aby bolo možné vykonať autentifikáciu kedykoľvek pri pripojení klienta. Inštalačný súbor aplikácie ESET Authentication server je možné stiahnuť z web stránky spoločnosti ESET.

Po nainštalovaní sa zobrazí riadiace dialógové okno autentifikačného servera, ktoré je možné neskôr kedykoľvek vyvolať cez ponuku Štart > Všetky programy > ESET > ESET Authentication Server).

Pre konfiguráciu autentifikačného servera zadajte názov autentifikovanej zóny, port, na ktorom bude server počúvať (štandardne 80), a cestu k adresáru, do ktorého bude vygenerovaný súkromný a verejný kľúč. Ďalej vygenerujte verejný a súkromný kľúč, ktoré budú použité v autentifikačnom procese. Súkromný kľúč ostáva nastavený na serveri, verejný kľúč je treba importovať na klientskej strane v nastaveniach autentifikácie zón pri vytváraní zóny v nastaveniach firewallu.

Viac informácií nájdete v tomto článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.