Kedy meniť nastavenia rezidentnej ochrany

Rezidentná ochrana je kľúčovým modulom zabezpečujúcim ochranu počítača. Preto pri zmenách nastavení treba byť obozretný. Nastavenia rezidentnej ochrany odporúčame meniť len v špecifických prípadoch.

Po inštalácií ESET Smart Security Premium je rezidentná ochrana prednastavená tak, aby zabezpečovala používateľovi maximálnu bezpečnosť systému. Pre obnovenie predvolených nastavení kliknite na tlačidlo DEFAULT v každej časti okna (Rozšírené nastavenia > Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému).