Časté problémy inštalácie

Pozrite si nasledujúci článok so zoznamom častých problémov inštalácie.