Priebeh kontroly

Okno priebehu kontroly ukazuje aktuálny stav kontroly a počet nájdených súborov, ktoré obsahujú škodlivý kód.

note

Poznámka

Je v poriadku, ak určité typy súborov, ako napríklad dáta chránené heslom alebo súbory využívané systémom (napr. pagefile.sys a niektoré súbory protokolov), nemôžu byť skontrolované. Viac informácií môžete nájsť v Databáze znalostí spoločnosti ESET.

Priebeh kontroly – indikátor priebehu kontroly zobrazuje stav pomeru skontrolovaných súborov oproti súborom, ktoré na kontrolu ešte čakajú. Stav je určovaný podľa celkového počtu objektov zahrnutých do kontroly.

Cieľ – názov aktuálne kontrolovaného súboru a jeho umiestnenie.

Nájdené hrozby – zobrazuje celkový počet skontrolovaných súborov, nájdených hrozieb či hrozieb vyliečených počas kontroly.

Pozastaviť – pozastaví kontrolu.

Pokračovať – táto možnosť sa zobrazí po pozastavení kontroly. Kliknite na Pokračovať pre pokračovanie v kontrole.

Zastaviť – preruší a ukončí kontrolu.

Rolovanie výpisu protokolu o kontrole – po zapnutí tejto možnosti uvidíte v okne kontroly vždy tie najnovšie záznamy o práve skontrolovaných objektoch.

note

Poznámka

Po kliknutí na možnosť Viac informácií alebo Otvoriť okno kontroly sa zobrazia podrobnosti o kontrole počítača, ktorá je práve spustená. Ďalšiu súbežnú kontrolu môžete spustiť kliknutím na možnosť Skontrolovať váš počítač alebo Vlastná kontrola.

SCANNER_MAIN

Akcia po kontrole – môžete zvoliť akciu (vypnutie, reštart alebo uspanie počítača), ktorú chcete vykonať po ukončení kontroly. Po skončení kontroly sa na 30 sekúnd zobrazí dialógové okno s informáciou o blížiacom sa vypnutí počítača, v ktorom máte možnosť vypnutie zrušiť.