Našla sa infiltrácia

Infiltrácie sa môžu do systému dostať z rôznych zdrojov: z webových stránok, zo zdieľaných priečinkov, prostredníctvom e‑mailu alebo z vymeniteľných médií (USB kľúče, externé disky, CD, DVD a pod.).

Štandardné správanie

V programe ESET Smart Security Premium môžu byť infiltrácie zachytené pomocou:

Rezidentnej ochrany súborového systému

Ochrana prístupu na web

Ochrany e-mailových klientov

Manuálna kontrola počítača

Každý z týchto modulov používa prednastavenú úroveň liečenia a pokúsi sa súbor buď vyliečiť a presunúť do Karantény, alebo preruší spojenie. Notifikácie sa zobrazujú v paneli oznámení v pravej dolnej časti obrazovky. Viac informácií o jednotlivých úrovniach liečenia a správaní nájdete v kapitole Úrovne liečenia.

ANTIVIRUS_BEHAVIOR_01

Kontrola počítača na prítomnosť infikovaných súborov

Ak má váš počítač príznaky infekcie škodlivým kódom, teda je pomalší, zamŕza a podobne, odporúčame nasledovné kroky:

1.V hlavnom okne programu ESET Smart Security Premium kliknite na Kontrola počítača.

2.Kliknite na možnosť Skontrolovať váš počítač pre začatie kontroly vášho počítača (pre viac informácií si prečítajte kapitolu Kontrola počítača).

3.Po ukončení kontroly skontrolujte počet kontrolovaných, infikovaných a vyliečených súborov v protokole.

Ak chcete skontrolovať len určité časti svojho počítača, vyberte možnosť Vlastná kontrola a označte ciele kontroly.

Liečenie a mazanie

Ak rezidentná ochrana súborového systému nevie vybrať akciu, vyzve vás pomocou výstražného okna, aby ste akciu vybrali sami. Na výber sú spravidla akcie Liečiť, Odstrániť a Žiadna akcia. Možnosť Žiadna akcia sa neodporúča, nakoľko infiltrácia zostáva na svojom pôvodnom mieste, a tak stále predstavuje potenciálnu hrozbu. Výnimkou je, ak máte úplnú istotu, že daný súbor bol ako infiltrácia detegovaný omylom.

ANTIVIRUS_BEHAVIOR_AND_USER_INTERACTION_01

Liečenie sa dá aplikovať v prípade, že do súboru bola zavedená časť, ktorá obsahuje škodlivý kód. V tomto prípade má zmysel pokúsiť sa infikovaný súbor liečiť a dostať ho tak do pôvodného stavu. Ak súbor pozostáva výlučne zo škodlivého kódu, bude celý súbor odstránený.

V prípade, že súbor s infiltráciou je „držaný“, napr. systémovým procesom, môže nastať situácia, že nebude vymazaný okamžite, ale až po jeho uvoľnení po reštarte počítača.

Viaceré hrozby

Ak pri kontrole počítača neboli niektoré infikované súbory vyliečené (prípadne úroveň liečenia bola nastavená na hodnotu Neliečiť), zobrazí sa okno s možnosťou výberu akcie pre jednotlivé súbory. Akcia sa nastavuje pre každý infikovaný súbor zvlášť a vykoná sa naraz pre všetky súbory po stlačení tlačidla Vykonať.

Mazanie súborov v archívoch

Pri štandardnej úrovni liečenia je archív vymazaný len v prípade, že obsahuje iba infikované súbory a žiadne iné bezpečné súbory. Archív teda nebude zmazaný, ak okrem infiltrácie obsahuje aj neškodné zdravé súbory. Obozretne postupujte pri nastavení prísnej úrovne liečenia, pretože v tomto prípade bude archív s infikovanými súbormi odstránený vždy bez ohľadu na to, či jeho obsah tvoria aj nejaké neškodné súbory.