Kategórie

Stlačením tlačidla prepínača vedľa kategórie povolíte danú kategóriu. Ak ho necháte vypnuté, kategória nebude pre daný účet povolená.

PANEL_PARENTAL_CATEGORIES

Nižšie nájdete niektoré príklady kategórií (skupín), ktorých obsah nemusí byť na prvý pohľad jasný:

Rôzne – zvyčajne privátne (lokálne) IP adresy ako intranet, 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 a podobne. Ak sa zobrazí chybový kód 403 alebo 404, takáto webová stránka taktiež spadá do tejto kategórie.

Nevyriešené – táto kategória zahŕňa webové stránky, ktoré nebolo možné zaradiť kvôli chybe, ktorá nastala pri pokuse pripojiť sa na databázu rodičovskej kontroly.

Nekategorizované – neznáme webové stránky, ktoré ešte neboli pridané do databázy rodičovskej kontroly.

Dynamické – webové stránky, ktoré používateľa presmerovávajú na iné stránky.