Ochrana webovej kamery

Ochrana webovej kamery vás upozorní na procesy a aplikácie, ktoré využívajú alebo majú prístup k webovej kamere vášho počítača. V prípade, že sa neželaná aplikácia pokúša získať prístup k vašej webovej kamere, zobrazí sa okno oznámenia, v ktorom môžete prístup k vašej webovej kamere povoliť alebo zablokovať. Farba zobrazeného okna oznámenia závisí od toho, akú úroveň rizika pre danú aplikáciu evidujeme.

Ak vytvorené pravidlo chcete neskôr upraviť (napríklad zmeniť akciu blokovania na povolenie), môžete tak urobiť v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Správa zariadení > Ochrana webovej kamery > Pravidlá.

Inštrukcie, ako vytvárať a upravovať pravidlá ochrany webovej kamery, aj s príslušnými obrázkami nájdete v našom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.