Protokol o kontrole počítača

Po skončení kontroly sa otvorí Protokol o kontrole počítača so všetkými príslušnými informáciami o danej kontrole. Sú to napríklad tieto:

verzia detekčného jadra;

dátum a čas spustenia kontroly;

zoznam skontrolovaných diskov, priečinkov a súborov;

celkový čas kontroly;

počet skontrolovaných objektov;

počet zistených detekcií;

čas ukončenia kontroly;

celkový čas kontroly;

 

Ak si chcete pozrieť predchádzajúce protokoly kontroly, v hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly. V roletovom menu vyberte možnosť Kontrola počítača a dvakrát kliknite na požadovaný záznam.

SCAN_LOG

Kliknutím na ikonu prepínača MODULE_INACTIVE Filtrovanie otvoríte okno Filtrovanie protokolov, kde môžete spresniť vyhľadávanie podľa vlastných kritérií. Ak chcete zobraziť kontextové menu, kliknite pravým tlačidlom myši na konkrétnu položku protokolu:

Akcia

Použitie

Filtrovať rovnaké záznamy

Aktivuje filtrovanie protokolov. V protokole budú zobrazené iba záznamy rovnakého typu, ako je zvolený protokol.

Filtrovať...

Po kliknutí na túto možnosť môžete v okne Filtrovanie protokolov definovať kritériá filtrovania pre konkrétne položky protokolu. Klávesová skratka: Ctrl+Shift+F

Zapnúť filter

Aktivuje nastavenia filtra. Ak filter aktivujete prvýkrát, musíte definovať nastavenia v okne Filtrovanie protokolov.

Vypnúť filter

Vypne filter (rovnako ako prepínač naspodku).

Kopírovať

Skopíruje označený záznam do schránky. Klávesová skratka: Ctrl+C

Kopírovať všetko

Skopíruje všetky záznamy v okne.

Exportovať...

Exportuje označený záznam do súboru XML.

Exportovať všetko...

Exportuje všetky záznamy v okne do súboru XML.