Kontrola počítača

Dôležitou súčasťou každého antivírusového programu je manuálna kontrola počítača. Umožňuje kontrolu diskov, jednotlivých priečinkov a súborov v počítači. Z bezpečnostného hľadiska je nevyhnutné, aby kontrola počítača bola spúšťaná nielen pri podozrení na infikované súbory, ale aj priebežne v rámci prevencie. Hĺbkovú kontrolu počítača odporúčame vykonávať pravidelne, aby ste systém skontrolovali na prítomnosť vírusov, ktoré v čase zápisu na disk neboli zachytené pomocou Rezidentnej ochrany súborového systému. Takáto situácia môže nastať, ak bola rezidentná ochrana v danom čase vypnutá alebo bolo detekčné jadro neaktuálne, prípadne v čase zápisu na disk súbor nebol detegovaný ako vírus.

SCANNER_MAIN

Na výber sú dva typy kontroly počítača. Možnosť Skontrolovať váš počítač slúži na rýchle spustenie kontroly počítača bez nastavovania ďalších parametrov kontroly. Vlastná kontrola (v rámci Pokročilej kontroly) naopak umožňuje vybrať si z prednastavených profilov kontroly zameraných na rozdielne umiestnenia v počítači, ako aj určiť konkrétne ciele kontroly.

Viac informácií nájdete v kapitole Priebeh kontroly.

ICON_SCAN Skontrolovať váš počítač

Možnosť Skontrolovať váš počítač slúži na rýchle spustenie kontroly počítača a vyliečenie infikovaných súborov, a to bez potreby interakcie zo strany používateľa. Jej hlavnou výhodou je jednoduché a rýchle spustenie bez nutnosti nastavovania parametrov kontroly. Kontrolujú sa všetky súbory na lokálnych diskoch, pričom nájdené infiltrácie budú automaticky vyliečené alebo zmazané. Úroveň liečenia je automaticky nastavená na štandardnú hodnotu. Podrobnejšie informácie o typoch liečenia nájdete v kapitole Úrovne liečenia.

Môžete tiež manuálne spustiť kontrolu konkrétneho súboru alebo priečinka jeho presunutím do okna programu (Drag & drop) – kliknite na daný súbor alebo priečinok a podržte tlačidlo myši stlačené, následne presuňte kurzor myši do vyznačeného priestoru a uvoľnite prst z tlačidla myši. Aplikácia sa následne presunie do popredia.

 

V časti Pokročilé kontroly sú dostupné nasledujúce možnosti:

ICON_CUSTOM_SCAN Prispôsobená kontrola

Vlastná kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne ciele a metódy kontroly. Výhodou je možnosť vlastného nastavenia parametrov kontroly kliknutím na ozubené koleso. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do profilov kontroly. To je užitočné, najmä ak chcete vykonávať pravidelnú vlastnú kontrolu počítača s rovnakými nastaveniami.

ICON_REMOVABLE_SCAN Kontrola vymeniteľných médií

Funguje podobne ako funkcia Skontrolovať váš počítač, keďže vám umožňuje okamžite spustiť kontrolu vymeniteľných médií aktuálne pripojených do počítača (ako napr. CD, DVD a USB). Toto môže byť užitočné v prípade, ak pripojíte USB kľúč do počítača a želáte si skontrolovať jeho obsah na prítomnosť malvéru alebo iných potenciálnych hrozieb.

Tento typ kontroly je možné spustiť aj tak, že kliknete na možnosť Vlastná kontrola, z roletového menu Ciele kontroly vyberiete možnosť Vymeniteľné médiá a kliknete na Kontrolovať.

ICON_REPEAT_SCAN Opakovať poslednú kontrolu

Táto funkcia vám umožňuje rýchlo spustiť naposledy spustenú kontrolu s rovnakými nastaveniami.

 

Z roletového menu Akcia po kontrole môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností: Žiadna akcia, Vypnúť alebo Reštartovať. Možnosti Uspať a Hibernovať sú dostupné v závislosti od nastavení napájania a režimu spánku v rámci operačného systému alebo od možností vášho počítača/laptopu. Zvolená akcia sa spustí po dokončení všetkých prebiehajúcich kontrol. Ak ste zvolili akciu Vypnúť, zobrazí sa dialógové okno s výzvou na potvrdenie vypnutia počítača s 30-sekundovým odpočítavaním, v rámci ktorého je možné plánované vypnutie počítača zrušiť kliknutím na Zrušiť. Viac informácií nájdete v kapitole Pokročilé možnosti kontroly.

note

Poznámka

Odporúčame, aby kontrola počítača prebehla aspoň raz za mesiac. Kontrolu je možné nastaviť aj ako plánovanú úlohu v sekcii Nástroje > Viac nástrojov > Plánovač. Ako naplánovať pravidelnú týždňovú kontrolu?