Pomocník a podpora

ESET Smart Security Premium obsahuje podporné informácie a nástroje poskytujúce pomoc pri riešení problémov, s ktorými sa pri používaní produktu môžete stretnúť.

ICON_HELP Pomoc

Vyhľadať v Databáze znalostí spoločnosti ESETDatabáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej robí najefektívnejší nástroj na riešenie rozličných problémov.

Otvoriť pomocníka – kliknutím na tento odkaz otvoríte stránky pomocníka pre program ESET Smart Security Premium.

Nájsť rýchle riešenie – po kliknutí na tento odkaz sa otvorí kapitola pomocníka, ktorá sa venuje riešeniu najčastejších problémov. Predtým, ako kontaktujete technickú podporu, vám odporúčame prečítať si túto kapitolu.

ICON_CUSTOMER_CARE Technická podpora

Odoslať žiadosť na technickú podporu – v prípade problému, na ktorý nenájdete odpoveď, je možné kontaktovať priamo špecialistov technickej podpory prostredníctvom formulára na internetovej stránke spoločnosti ESET.

Podrobnosti pre technickú podporu – použite túto možnosť, ak vás technická podpora požiada o skopírovanie a zaslanie základných informácií (zahŕňa napríklad názov produktu, verziu produktu, operačný systém a typ procesora). Na vytvorenie podrobných protokolov pre všetky dostupné funkcie programu aktivujte možnosť Vytváranie rozšírených protokolov. Takéto protokoly našim vývojárom uľahčia diagnostiku problému a jeho následné riešenie. Úroveň podrobnosti zaznamenávaných informácií je v tomto prípade nastavená na hodnotu Diagnostické. Vytváranie rozšírených protokolov sa automaticky vypne po dvoch hodinách, ak tak nespravíte skôr kliknutím na Prestať zapisovať do rozšírených protokolov. Po vytvorení všetkých protokolov sa zobrazí okno oznámenia, v ktorom nájdete odkaz pre priamy prístup k priečinku s diagnostickými protokolmi.

ICON_SUPPORT_TOOLS Podporné nástroje

Encyklopédia hrozieb – odkaz na ESET Encyklopédiu hrozieb, obsahujúcu informácie o rôznych druhoch infiltrácií, prejavoch ich prítomnosti a bezpečnostných hrozbách, ktoré predstavujú.

História detekčného jadra – odkaz na ESET Virus radar, ktorý obsahuje informácie o jednotlivých verziách detekčného jadra spoločnosti ESET (v predchádzajúcich verziách programu pod názvom „vírusová databáza“).

ESET Log Collector – odkaz na článok Databázy znalostí spoločnosti ESET, kde si môžete stiahnuť nástroj ESET Log Collector, ktorý slúži na zhromaždenie informácií a protokolov z počítača pre rýchlejšie riešenie problémov. Bližšie informácie nájdete v online príručke pre ESET Log Collector.

ESET Specialized Cleaner – nástroj na odstraňovanie rozšírených druhov malvéru a infiltrácií. Pre viac informácií si prečítajte nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET.

ICON_PRODUCT_INFORMATION Informácie o produkte a licencii

O ESET Smart Security Premium – zobrazuje informácie o vašej kópii programu ESET Smart Security Premium.

Aktivovať produkt/Zmeniť licenciu – kliknite pre otvorenie okna aktivácie vášho produktu.

Zmeniť produkt – kliknutím na túto možnosť si môžete overiť, či je možné v rámci vašej súčasnej licencie zameniť ESET Smart Security Premium za iný produkt.