Sieťové pripojenia

V sekcii Sieťové pripojenia môžete vidieť zoznam aktívnych alebo čakajúcich spojení. Toto pomáha pri riadení odchádzajúcej komunikácie.

PAGE_EPFW_STATUS

Prvý riadok zobrazuje meno aplikácie a rýchlosť dátového prenosu. Pre zobrazenie zoznamu spojení pre danú aplikáciu (a viac podrobnejších informácií), kliknite na +.

Stĺpce

Aplikácia/Lokálna IPNázov aplikácie, lokálna IP adresa a komunikačný port.

Vzdialená IP – IP adresa a komunikačný port vzdialenej strany.

ProtokolKomunikačný protokol.

Rýchlosť nahrávania/Rýchlosť sťahovania – Zobrazuje rýchlosť prichádzajúcej/odchádzajúcej komunikácie.

Odoslané/Prijaté – Množstvo dát, ktoré sú prenesené v spojení.

Zobraziť podrobnosti – zobrazí podrobnosti o vybranom spojení.

Pravým tlačidlom myši kliknite na spojenie a zobrazia sa vám doplňujúce možnosti:

Prekladať IP adresy na mená – pokiaľ je to možné, sieťové adresy sú uvádzané v DNS forme a nie v číselnej podobe IP adresy.

Zobrazovať iba pripojenia TCP – v zozname sa zobrazia iba tie spojenia, ktoré patria pod TCP protokol.

Zobrazovať počúvajúce pripojenia – zobrazia sa iba spojenia, pri ktorých neprebieha komunikácia, systém však má otvorený port a čaká na spojenie.

Zobrazovať pripojenia v rámci počítača – zobrazia sa iba pripojenia, ktoré majú ako vzdialenú stranu použitý lokálny systém. Týka sa to tzv. localhost pripojení.

Rýchlosť obnovovania – frekvencia, s akou sa budú obnovovať informácie o rýchlosti.

Obnoviť teraz – obnovia sa informácie v okne Sieťové pripojenia.

Nasledujúce možnosti sú dostupné len pri kliknutí na aplikáciu alebo proces, nie na aktívne spojenie:

Dočasne zablokovať komunikáciu pre daný proces – Zablokuje nadviazané spojenie pre danú aplikáciu/proces. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií o nastaveniach nájdete v kapitole Ako nastaviť a používať pravidlá.

Dočasne povoliť komunikáciu pre daný proces – Povolí nadviazané spojenie pre danú aplikáciu/proces. V prípade vytvorenia nového spojenia firewall použije vopred definované pravidlo. Viac informácií o nastaveniach nájdete v kapitole Ako nastaviť a používať pravidlá.