Import a export nastavení

V rámci sekcie Nastavenia môžete importovať alebo exportovať vaše nastavenia programu ESET Smart Security Premium z/do .xml súboru.

Importovanie a exportovanie konfiguračných súborov je užitočné napríklad pri zálohovaní aktuálnych nastavení programu ESET Smart Security Premium, ku ktorým sa chce používateľ neskôr vrátiť. Export nastavení ďalej určite ocenia tí, ktorí jednotné nastavenia potrebujú použiť na viacerých počítačoch, kde do nainštalovaného programu jednoducho importujú .xml súbor s nastaveniami.

Import nastavení je veľmi jednoduchý. V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia, ďalej na Import/export nastavení a vyberte možnosť Import nastavení. Zadajte názov konfiguračného súboru alebo kliknite na tlačidlo ... pre vyhľadanie a označenie súboru, ktorý chcete importovať.

Export nastavení má podobný postup ako import. V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia a potom na Import/export nastavení. Vyberte možnosť Export nastavení a zadajte názov konfiguračného súboru (napríklad export.xml). Potom pomocou prieskumníka zvoľte miesto na disku, kam chcete súbor s nastaveniami uložiť.

IMPORTEXPORT_CONFIG

note

Poznámka

Pri exporte nastavení sa môže objaviť chybové hlásenie, ak nemáte potrebné práva na zápis do príslušného adresára.