Zablokovaná podozrivá hrozba

Táto udalosť môže nastať v prípade, ak sa niektorá aplikácia na vašom počítači pokúša neštandardne komunikovať s iným počítačom v sieti, zneužiť bezpečnostnú dieru alebo skenovať porty.

Hrozba – názov hrozby.

Vzdialená adresa – vzdialená IP adresa.

Povoliť – vytvorí IDS výnimku, pričom pre každý typ akcie (blokovať, oznámiť, zapísať do protokolu) bude zvolená možnosť „žiadna akcia“.

Pokračovať v blokovaní – zablokuje detegovanú hrozbu. Pre vytvorenie IDS výnimky pre danú hrozbu označte možnosť Viac neupozorňovať. Výnimka bude pridaná bez zobrazenia notifikácie či zápisu do protokolu.

note

Poznámka

Informácia zobrazená v okne oznámení sa môže líšiť v závislosti od typu zachytenej hrozby.

Viac informácií o hrozbách a ďalších súvisiacich pojmoch nájdete v časti Typy vzdialených útokov alebo Typy detekcií.