Možnosti pripojenia

Pre prístup k nastaveniam proxy servera pre zvolený aktualizačný profil prejdite v Rozšírených nastaveniach (F5) do sekcie Aktualizácia a následne kliknite na Profily > Aktualizácie > Možnosti pripojenia. Kliknite na roletové menu vedľa popisu Režim proxy a označte jednu z nasledujúcich možností:

Nepoužívať proxy server

Pripojenie prostredníctvom proxy servera

Použiť globálne nastavenie proxy servera

Po označení možnosti Použiť globálne nastavenie proxy servera budú použité globálne nastavenia, ktoré sa nachádzajú v rozšírených nastaveniach v sekcii Nástroje > Proxy server.

Po označení možnosti Nepoužívať proxy server používateľ explicitne definuje, že pri aktualizácii ESET Smart Security Premium nemá byť použitý žiadny proxy server.

Možnosť Pripojenie prostredníctvom proxy servera označte v týchto prípadoch:

Na aktualizáciu ESET Smart Security Premium sa používa iný proxy server ako ten, ktorý je zadaný v časti Nástroje > Proxy server. Pri tejto konfigurácii by mali byť údaje nového proxy servera špecifikované v príslušných poliach. Je potrebné zadať adresu Proxy servera, komunikačný Port (predvolene 3128), prípadne tiež Prihlasovacie meno a Heslo.

Proxy server používaný pri aktualizácii ESET Smart Security Premium je iný ako globálne nastavený proxy server.

Váš počítač je pripojený na internet cez proxy server. Nastavenia sú prevzaté z prehliadača Internet Explorer počas inštalácie programu, no ak dôjde po čase k zmene v nastaveniach proxy servera (napríklad v dôsledku zmeny sprostredkovateľa internetového pripojenia – ISP), bude potrebné skontrolovať nastavenia proxy v tejto sekcii. V opačnom prípade nebude automaticky prebiehať sťahovanie aktualizácií z aktualizačných serverov.

Pri štandardnej inštalácii je prednastavená možnosť Použiť globálne nastavenie proxy servera.

Použiť priame pripojenie, ak proxy nie je k dispozícii – ak bude proxy nedostupné, bezpečnostný produkt ESET sa automaticky pokúsi pripojiť k aktualizačným serverom bez použitia proxy.

note

Poznámka

Polia Prihlasovacie meno a Heslo sú v tejto sekcii špecifické pre proxy server. Vyplňte ich len v tom prípade, že pre prístup na proxy server sa vyžaduje zadanie prihlasovacieho mena a hesla. Tieto údaje preto nevypĺňajte, ak na prístup k internetu cez proxy server nie je potrebné heslo.