Vrátenie zmien aktualizácií

Ak máte podozrenie, že nová verzia detekčného jadra alebo programových súčastí môže byť nestabilná alebo poškodená, môžete prejsť späť na predchádzajúcu verziu a na určený časový interval pravidelné aktualizácie pozastaviť. V tejto sekcii tiež môžete povoliť pravidelné aktualizácie, ktoré ste predtým odložili na neurčito.

ESET Smart Security Premium vytvára záložné snímky programových súčastí a detekčného jadra, ktoré môžu byť následne použité pri vrátení zmien na predchádzajúcu verziu (funkcia Vrátenie zmien). Ak chcete vytvárať záložné snímky, ponechajte možnosť Vytvárať snímky modulov označenú. Pole Počet záložných snímok určuje počet snímok predošlých verzií detekčného jadra uložených na lokálnom disku počítača.

Ak kliknete na možnosť Vrátenie zmien (Rozšírené nastavenia (F5) > Aktualizácia > Základné), je potrebné vybrať časový interval z roletového menu Trvanie, ktorý predstavuje časové obdobie, počas ktorého budú pravidelné aktualizácie programových modulov a detekčného jadra pozastavené.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Ak si želáte pravidelné aktualizácie odložiť na neurčito, až pokým ich neskôr manuálne nepovolíte, vyberte možnosť Do zrušenia. Keďže táto možnosť predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko, jej výber neodporúčame.

Po vykonaní vrátenia zmien sa tlačidlo Vrátenie zmien zmení na tlačidlo s názvom Povoliť aktualizácie. Bez manuálneho povolenia aktualizácií sa počas vami stanoveného časového intervalu nebudú sťahovať ani inštalovať žiadne aktualizácie. Detekčné jadro sa vráti späť na verziu, ktorá je uložená na disku počítača ako záložná snímka a je najstaršia.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

note

Poznámka

Uveďme si príklad, v ktorom najaktuálnejšia verzia detekčného jadra má číslo 19959. Na pevnom disku počítača sú uložené snímky verzií 19958 a 19956. Všimnite si, že 19957 nie je k dispozícii, pretože počítač bol napríklad istú dobu vypnutý a počas tohto obdobia vznikla už novšia aktualizácia, ktorá bola stiahnutá. Ak bolo v poli Počet záložných snímok nastavené číslo 2, po kliknutí na tlačidlo Vrátenie zmien sa detekčné jadro (vrátane programových súčastí) obnoví na verziu s číslom 19956. Tento proces môže chvíľu trvať. Vrátenie detekčného jadra na staršiu verziu sa dá overiť v hlavnom okne programu ESET Smart Security Premium v časti Aktualizácia.