Oznámenia

Ak chcete nastaviť, ako má ESET Smart Security Premium informovať používateľa o rôznych udalostiach, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Nástroje > Oznámenia. Toto konfiguračné okno vám umožňuje nastaviť nasledujúce typy oznámení:

Oznámenia na ploche – zobrazujú sa v podobe malého kontextového okna vedľa systémového panela úloh.

E-mailové oznámenia – zasielajú sa na vopred špecifikovanú e-mailovú adresu.

V časti Základné môžete použitím prepínacieho tlačidla upravovať nasledujúce možnosti:

Nastavenie

Predvolené

Popis

Zobrazovať oznámenia na ploche

SWITCH_ENABLED

Vypnite toto nastavenie, ak chcete skryť kontextové okná oznámení vedľa systémového panela úloh. Odporúčame vám túto možnosť ponechať zapnutú, aby vás mohol produkt informovať o nových udalostiach.

Nezobrazovať oznámenia pri...

SWITCH_ENABLED

Ponechajte nastavenie Nezobrazovať oznámenia pri spustení aplikácie v režime na celú obrazovku zapnuté, aby boli potláčané všetky oznámenia nevyžadujúce interakciu používateľa.

Zobrazovať oznámenia správy o bezpečnosti

SWITCH_DISABLED

Zapnite toto nastavenie, aby sa zobrazilo oznámenie vždy vtedy, keď sa vygeneruje nová verzia Správy o bezpečnosti.

Zobrazovať oznámenia o úspešnej aktualizácii

SWITCH_DISABLED

Zapnite toto nastavenie, aby sa zobrazilo oznámenie vždy vtedy, keď v produkte dôjde k aktualizácii programových súčastí a detekčného jadra.

Posielať oznámenia e-mailom

SWITCH_DISABLED

Zapnite toto nastavenie, ak chcete aktivovať E-mailové oznámenia.

CONFIG_NOTIFICATIONS