Antispamová ochrana

V súčasnosti sa medzi najväčšie problémy e-mailovej komunikácie radí nevyžiadaná pošta – spam. Spam tvorí až 50% celkovej e-mailovej komunikácie. Antispamová ochrana slúži na ochranu pred týmto problémom. Obsahuje kombináciu viacerých účinných princípov zabezpečujúcich dokonalé filtrovanie nevyžiadanej pošty.

CONFIG_SMON

Základnou metódou rozpoznávania nevyžiadanej pošty je schopnosť jej rozpoznania na základe vopred definovaných dôveryhodných (whitelist) a spamových adries (blacklist). Na whitelist sú automaticky zaradené všetky adresy z adresára e-mailového klienta a zoznam adries sa ďalej rozširuje o adresy označené používateľom.

Hlavným princípom je rozpoznávanie spamu na základe vlastností emailových správ. Prijatá správa je preverená podľa základných pravidiel (vzorky správ, štatistická heuristika, rozpoznávacie algoritmy a ďalšie unikátne metódy) a podľa výsledku sa určí, či ide o spam, alebo nie.

Automatický štart antispamovej ochrany e-mailových klientov – ak je táto možnosť povolená, antispamová ochrana sa bude automaticky spúšťať pri štarte počítača.

Povoliť rozšírenú antispamovú kontrolu – zlepší schopnosti a výsledky antispamovej ochrany, keďže sa budú pravidelne sťahovať dodatočné antispamové dáta.

Antispamová ochrana produktu ESET Smart Security Premium povoľuje nastaviť rôzne parametre pre prácu so zoznamami adries. Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

Spracovanie e-mailových správ

Pridávať text do predmetu e-mailu – umožňuje pridať vlastný text do predmetu e-mailovej správy klasifikovanej ako spam. Prednastavený text je [SPAM]).

Presúvať správy do spamového priečinka – ak je táto možnosť zapnutá, spamové správy budú presunuté do predvoleného priečinka pre nevyžiadanú poštu a správy preklasifikované ako „nie spam“ budú presunuté do priečinka prijatých správ. Keď na e-mailovú správu kliknete pravým tlačidlom myši a z kontextového menu označíte možnosť ESET Smart Security Premium, zobrazia sa vám dostupné možnosti pre danú správu.

Použiť priečinok – priečinok, do ktorého bude program presúvať správy, v ktorých boli zachytené infiltrácie.

Spamové správy označovať ako prečítané – spamové správy budú automaticky označované ako prečítané, vďaka čomu sa môžete plne sústrediť len na legitímne neprečítané správy.

Preklasifikované správy označovať ako neprečítané – správy pôvodne označené ako spam, no neskôr prehodnotené a označené ako legitímne, sa zobrazia ako neprečítané správy.

Zápis hodnotenia antispamovej ochrany do protokolu Antispamové jadro ESET Smart Security Premium priraďuje každej skontrolovanej správe skóre. Správa bude zaznamenaná v antispam protokole (ESET Smart Security Premium > Nástroje > Protokoly > Antispamová ochrana).

Žiadne – hodnotenie antispamovej kontroly nebude do protokolu zaznamenané.

Preklasifikované a označené ako SPAM – zvoľte túto možnosť, ak si želáte zapisovať do protokolu spamové hodnotenie pre správy označené ako SPAM.

Všetko – všetky správy budú mať zaznamenané spamové hodnotenie.

note

Poznámka

Po kliknutí na správu v priečinku nevyžiadanej pošty môžete vybrať možnosť Preklasifikovať vybrané správy ako NIE SPAM a správa bude presunutá do priečinka prijaté správy. Po kliknutí na správu v priečinku prijaté správy môžete vybrať možnosť Preklasifikovať správy ako SPAM a správa bude presunutá do priečinka nevyžiadanej pošty. Môžete označiť viacero správ a vykonať akciu pre všetky správy naraz.

note

Poznámka

ESET Smart Security Premium podporuje antispamovú ochranu pre Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail.