Zoznamy adries

Antispamová ochrana programu ESET Smart Security Premium umožňuje nastaviť rôzne parametre pre prácu so zoznamami adries.

Zoznamy adries

Povoliť používateľské zoznamy adries – zapnite túto možnosť na aktiváciu adresára vytvoreného používateľom v rámci jeho vlastného e-mailového klienta.

Povoliť globálne zoznamy adries – táto možnosť povolí na tomto zariadení používanie globálneho zoznamu adries, ktorý je spoločný pre všetkých používateľov e-mailovej služby. Globálny zoznam adries obsahuje informácie o všetkých používateľoch e-mailu, distribučných skupinách a zdrojoch.

Whitelist používateľa – zoznam kontaktov, v ktorom môžete pridať/odstrániť/upraviť e-mailové adresy, ktoré považujete za dôveryhodné a z ktorých chcete prijímať e-maily.

Používateľský blacklist – zoznam kontaktov, v ktorom môžete pridať/odobrať/upraviť e-mailové adresy, ktoré považujete za nedôveryhodné a z ktorých nechcete prijímať e-maily.

Používateľský zoznam výnimiek – zoznam e-mailových adries, ktoré sú podozrivé z odosielania nevyžiadaných správ (spamu) a ktoré majú byť vždy kontrolované na prítomnosť spamu. Viac informácií nájdete v kapitole Zoznam výnimiek.

Globálny whitelist/blacklist/zoznam výnimiek – tieto zoznamy sa používajú na uplatnenie antispamových politík pre všetkých používateľov programu ESET Smart Security Premium na danom zariadení.

Automatické pridávanie do whitelistu používateľa

Pridávať adresy z adresára – existujúce kontakty z adresára budú pridané do používateľského whitelistu.

Pridávať adresy príjemcov z odosielaných správ – do používateľského whitelistu budú pridané adresy príjemcov správ.

Pridávať adresy odosielateľov zo správ preklasifikovaných ako NIE SPAM – do používateľského whitelistu budú pridané adresy odosielateľov správ, ktoré boli preklasifikované ako NIE SPAM.

Automatické pridávanie do používateľského zoznamu výnimiek

Pridávať adresy vlastných kont – do zoznamu výnimiek budú pridané e-mailové adresy z existujúcich kont e-mailového klienta.