Nastavenia prístupu

Správne nastavenie ESET Smart Security Premium je veľmi dôležité pre zachovanie celkovej bezpečnosti vášho systému. Neoprávnené zmeny nastavení môžu vystaviť systém nebezpečenstvu a ohroziť tým stabilitu a ochranu vášho systému. Aby ste predišli neoprávneným zmenám nastavení, rozšírené nastavenia ESET Smart Security Premium sa dajú ochrániť heslom.

Ochrana nastavení heslom – udáva, či je nastavené heslo. Po kliknutí sa otvorí okno Nastavenie hesla.

Pre nastavenie alebo zmenu hesla kliknite na možnosť Nastaviť vedľa popisu Nastaviť heslo.

note

Poznámka

Ak máte aktivovanú ochranu rozšírených nastavení programu a pokúsite sa o prístup k týmto nastaveniam, zobrazí sa vám okno s výzvou na zadanie príslušného hesla. Ak ste toto heslo zabudli alebo stratili, kliknite na možnosť Obnoviť heslo a následne zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri nákupe/registrácii licencie. Spoločnosť ESET vám na túto adresu zašle e-mail s overovacím kódom a inštrukciami, ako obnoviť vaše heslo.

Ako obnoviť prístup k rozšíreným nastaveniam

Vyžadovať úplné práva správcu aj pre účty s obmedzenými právami – ak prihlásený používateľ nemá administrátorské práva, v prípade pokusu o zmenu niektorých nastavení bude program od neho vyžadovať zadanie prístupových údajov správcu (podobne ako je to vo Windows Vista a Windows 7 pri zapnutej službe UAC). Týka sa to hlavne zmien dôležitých nastavení, akými sú vypnutie jednotlivých modulov ochrany a deaktivácia firewallu.

Vyžadovať práva správcu (systém bez podpory UAC) – na systéme Windows XP, kde nie je kontrola používateľských kont (UAC), je dostupná možnosť Vyžadovať práva správcu (systém bez podpory UAC).

CONFIG_PASSWORD