Práca s používateľskými účtami

Okno Používateľské účty obsahuje nasledujúce karty:

Všeobecné

Kliknite na Vybrať pre výber jedného zo systémových účtov. Obmedzenia nastavené v rodičovskej kontrole ovplyvnia iba štandardné používateľské účty. Správcovské účty môžu kontrolu obísť.

Ak je účet používaný rodičom, vyberte Rodičovský účet.

Zadajte Dátum narodenia dieťaťa pre určenie úrovne prístupu a webových stránok vhodných pre príslušný vek.

Závažnosť zapisovania do protokolu

ESET Smart Security Premium ukladá všetky dôležité udalosti do protokolov, ktoré môžete zobraziť priamo z hlavného menu programu. Kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly a z roletového menu Protokoly vyberte možnosť Rodičovská kontrola.

Diagnostika – zaznamenáva do protokolu informácie dôležité pre ladenie programu.

Informačné – zaznamenávané budú informatívne správy, napríklad o povolených a blokovaných výnimkách, ako aj všetky udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenie – zaznamenáva kritické chyby a varovné správy.

Žiadne – nebudú vytvárané žiadne protokoly.

Výnimky

Vytvorenie výnimky môže povoliť alebo zakázať používateľovi prístup k webovým stránkam, ktoré sa nenachádzajú na zozname výnimiek. Tento zoznam je užitočný v prípade, ak chcete regulovať prístup ku konkrétnym stránkam namiesto kategórií. Výnimky vytvorené pre jeden účet môžu byť kopírované a použité pre iný účet. Toto môže byť užitočné, ak chcete vytvoriť identické pravidlá pre deti podobného veku.

Kliknite na možnosť Pridať pre vytvorenie novej výnimky. Z roletového menu zvoľte Akciu (napríklad Blokovať), zadajte adresu URL stránky, pre ktorú je výnimka určená a kliknite na OK. Vytvorená výnimka sa teraz pridá do zoznamu všetkých výnimiek.

Pridať – pridanie novej výnimky.

Upraviť – po kliknutí na túto možnosť môžete zmeniť adresu URL stránky alebo Akciu zvolenej výnimky.

Odstrániť – odstránenie vybratej výnimky.

Kopírovať – pomocou roletového menu vyberte používateľa, od ktorého chcete skopírovať výnimku.

PANEL_PARENTAL_WEB_EXCEPTIONS

Výnimky potláčajú blokovanie kategórií definovaných pre zvolený účet. Napríklad, ak má účet nastavené blokovanie kategórie Správy a zároveň je táto kategória vo výnimkách, účet bude mať k týmto webovým stránkam prístup. Všetky výnimky možno zobraziť v sekcii Výnimky.

Kategórie

Na karte Kategórie môžete definovať všeobecné kategórie webových stránok, ktoré chcete zablokovať alebo povoliť pre jednotlivé účty. Stlačením tlačidla prepínača vedľa kategórie povolíte danú kategóriu. Ak ho necháte vypnuté, kategória nebude pre daný účet povolená.

Kopírovať – umožňuje kopírovať zoznam povolených alebo blokovaných kategórií od existujúceho používateľského účtu.

PANEL_PARENTAL_CATEGORIES