Rozšírené nastavenia pre ochranu online platieb

Nastavenia sú k dispozícii v sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana online platieb.

icon_section Základné

Zapnúť ochranu platobných stránok a online bankovníctva (predtým Integrácia do systému) – povolením tejto možnosti zapnete Ochranu online platieb a aktivujete zoznam chránených stránok, ktorý si budete môcť otvoriť v novom okne.

Chránené stránky – zoznam webových stránok, pre ktoré môžete zvoliť, či budú otvárané v zabezpečenom alebo bežnom prehliadači. Ako znamenie, že váš prehliadač je chránený, sa v ráme prehliadača zobrazí logo spoločnosti ESET.

icon_section Rozšírené

Zapnúť presmerovanie chránených stránok – ak je táto možnosť povolená, stránky uvedené na zozname chránených webových stránok a internom zozname stránok internetového bankovníctva budú vždy automaticky presmerované do zabezpečeného prehliadača.

Zapnúť rozšírenú ochranu pamäte – ak je táto možnosť povolená, pamäť zabezpečeného prehliadača bude chránená pred prístupom iných procesov.

Zapnúť ochranu klávesnice – ak je táto možnosť povolená, informácie zadané na klávesnici do zabezpečeného prehliadača budú skryté pred ostatnými aplikáciami. Týmto sa zvyšuje ochrana pred keyloggermi.