Známe siete

Pri používaní počítača, ktorý sa často pripája na verejné siete alebo siete mimo vašej domácnosti alebo pracoviska, vám odporúčame overiť dôveryhodnosť nových sietí, na ktoré sa pripájate. Po nastavení sietí dokáže ESET Smart Security Premium rozpoznať dôveryhodné siete (domáce/pracovné) pomocou nastavení v časti Identifikácia siete. Počítače sa často pripájajú do sietí s IP adresami podobnými dôveryhodnej zóne. V takých prípadoch môže ESET Smart Security Premium označiť neznámu sieť ako dôveryhodnú (domácu alebo pracovnú). Aby ste takéto prípady eliminovali, odporúčame vám používať Overenie siete.

Keď sa sieťový adaptér počítača pripojí na sieť alebo dôjde k zmene sieťových nastavení, ESET Smart Security Premium sa pokúsi v zozname známych sietí vyhľadať záznam zodpovedajúci novej sieti. V prípade, že Identifikácia siete a Overenie siete (nepovinné) budú vyhovovať záznamu, sieť bude označená ako pripojená. Ak nebola nájdená žiadna zhoda so známou sieťou, konfigurácia identifikácie siete vytvorí nové sieťové pripojenie pre identifikáciu siete, keď sa na ňu znova pripojíte. Pre nové siete sa predvolene použije typ ochrany Verejná sieť. Zobrazí sa dialógové okno s oznámením Zistené pripojenie do novej siete, v ktorom budete mať možnosť pre sieť zvoliť jeden z nasledujúcich typov ochrany: Verejná sieť, Domáca alebo pracovná sieť alebo Použiť nastavenia Windows. Ak sa sieťový adaptér pripojí na známu sieť, ktorá je označená ako Domáca alebo pracovná, budú do dôveryhodnej zóny automaticky pridané lokálne podsiete.

Typ ochrany nových sietí – určuje, ktorá z nasledujúcich možností bude predvolene použitá pre nové siete: Použiť nastavenia Windows, Spýtať sa používateľa alebo Označiť ako verejné.

Okno Známe siete vám umožňuje konfigurovať názov siete, identifikáciu siete, typ ochrany atď. Kliknite na Upraviť pre vstup do Editora známych sietí.

note

Poznámka

Ak povolíte možnosť Použiť nastavenia Windows, dialógové okno sa nebude zobrazovať a sieť, ku ktorej ste pripojený, bude automaticky označená podľa vašich nastavení Windows. To spôsobí, že niektoré funkcie (napr. zdieľanie súborov a vzdialená plocha) budú dostupné z iných sietí.