Potvrdzujúce správy

Pre prístup k nastaveniu potvrdzujúcich správ prejdite v Rozšírených nastaveniach programu ESET Smart Security Premium do sekcie Používateľské rozhranie > Upozornenia a okná správ > Potvrdzujúce správy a kliknite na tlačidlo Upraviť.

Dialógové okno s potvrdzujúcimi správami programu ESET Smart Security Premium sa zobrazí vždy pred vykonaním akcií. Ak chcete jeho zobrazovanie povoliť, označte začiarkavacie políčka vedľa jednotlivých potvrdzovacích správ, resp. ich označenie zrušte, ak chcete zobrazovanie zakázať.