Upozornenia a okná správ

important

Hľadáte informácie o častých upozorneniach a oznámeniach?

Našla sa hrozba

Adresa bola zablokovaná

Produkt nie je aktivovaný

Je dostupná aktualizácia

Informácie o aktualizáciách nie sú konzistentné

Riešenie chybového hlásenia „Aktualizácia modulov nebola úspešná“

„Súbor je poškodený“ alebo „Nepodarilo sa premenovať súbor“

Certifikát webovej stránky bol zrušený

Sieťová hrozba bola zablokovaná

Upozornenia a okná správ (predtým Upozornenia a udalosti) v sekcii Používateľské rozhranie vám umožňujú nastaviť, ako má ESET Smart Security Premium pracovať s detekciami v prípade, že je potrebná interakcia používateľa (napr. pri potenciálne phishingovej stránke).

CONFIG_ALERT

Upozornenia a okná správ

Po vypnutí možnosti Zobrazovať interaktívne upozornenia sa nebudú zobrazovať žiadne okná upozornení a dialógové okná prehliadača, avšak toto nastavenie je vhodné len v určitých situáciách. Vo všeobecnosti odporúčame túto voľbu ponechať aktívnu.

Správy v produkte

Zobrazovať marketingové správy – správy umiestňované priamo v produkte sú prostriedkom, ako môžeme používateľov informovať o novinkách a akciách ESET. Príjem týchto marketingových informácií vyžaduje váš súhlas. Preto vám na základe predvolených nastavení nie sú zasielané žiadne marketingové správy (zobrazuje sa ikona otáznika). Aktivovaním tejto možnosti vyjadríte svoj súhlas s prijímaním marketingových informácií. Ak si takýto druh informácií neprajete dostávať, túto možnosť deaktivujte.

Oznámenia na ploche

Oznámenia na pracovnej ploche a tipy v bublinách sú prostriedky informatívneho charakteru, ktoré nevyžadujú zásah používateľa. Oznámenia na ploche boli preto presunuté v okne Rozšírených nastavení do sekcie Nástroje > Oznámenia (vo verzii 12.2 a novších).

Okná správ

Ak si želáte, aby sa informatívne okná zatvárali automaticky po uplynutí určitého času, vyberte možnosť Okná správ zatvárať automaticky. Po uplynutí nastaveného času sa okno oznámenia zatvorí, ak tak neurobí používateľ sám.

Potvrdzujúce správy – zobrazí vám zoznam potvrdzujúcich správ, pre ktoré môžete zvoliť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať.