Ako povoliť Rodičovskú kontrolu pre konkrétny účet

Pre aktiváciu Rodičovskej kontroly pre konkrétny používateľský účet postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

1.V predvolenom nastavení je Rodičovská kontrola v produkte ESET Smart Security Premium vypnutá. Rodičovskú kontrolu môžete aktivovať dvoma spôsobmi:

oV hlavnom okne programu kliknite na MODULE_INACTIVE v sekcii Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola a zmeňte stav modulu na Zapnutá.

oStlačením F5 otvorte Rozšírené nastavenia, vyberte Web a e‑mail > Rodičovská kontrola a povoľte možnosť Zapnúť rodičovskú kontrolu (predtým Integrácia do systému).

2.V hlavnom okne programu kliknite na Nastavenia > Bezpečnostné nástroje > Rodičovská kontrola. Napriek tomu, že je Rodičovská kontrola Zapnutá, musíte ešte nastaviť požadovaný používateľský účet. Kliknite na šípku a v nasledujúcom okne vyberte Chrániť účet dieťaťa alebo Účet rodiča. V zobrazenom okne zadajte dátum narodenia na určenie úrovne prístupu a webových stránok vhodných pre príslušný vek. Rodičovská kontrola bude teraz pre daný používateľský účet plne funkčná. Kliknite na Blokovaný obsah a nastavenia... pod konkrétnym používateľským účtom, ak si želáte meniť kategórie webových stránok, ktoré budú povolené alebo blokované, na karte Kategórie. Ak chcete povoliť či blokovať vlastné webové stránky (ktoré nepatria ani do jednej predvolenej kategórie), kliknite na kartu Výnimky.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL