Spustenie Secure Data

Po aktivovaní funkcie Secure Data prejdite do časti Nástroje > Secure Data, kde sa zobrazí okno s dostupnými možnosťami šifrovania.

Vytvoriť šifrovaný virtuálny disk

Šifrovať vymeniteľnú jednotku

essp_Secured_Data_actions