Aktualizácie

Aktualizovanie programových súčastí a detekčného jadra je z pohľadu zaistenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom nevyhnutnosťou. Nastaveniu a priebehu aktualizácií preto treba venovať zvýšenú pozornosť. Z hlavného okna programu prejdite do sekcie Aktualizácia a kliknite na tlačidlo Overiť dostupnosť aktualizácií, čím sa okamžite skontroluje dostupnosť novšej verzie detekčného jadra a programových súčastí.

PAGE_UPDATE

Rozšírené nastavenia (kliknite na Nastavenia v hlavnom okne programu a kliknite na Rozšírené nastavenia alebo stlačte F5 na klávesnici) obsahujú dodatočné nastavenia aktualizácií. Pre konfiguráciu rozšírených nastavení aktualizácií, ako je napríklad režim aktualizácie, prístup na proxy server a LAN pripojenia, kliknite v okne Rozšírených nastavení na kartu Aktualizácia.

V prípade problémov s aktualizovaním produktu kliknite na tlačidlo Vyčistiť a vyčistite vyrovnávaciu pamäť s dočasnými aktualizačnými súbormi. Ak sa vám stále nedarí aktualizovať programové súčasti, prečítajte si článok Čo robiť, ak aktualizácia modulov nebola úspešná a skončila chybou.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Ak si neželáte zobrazovať upozornenie o aktualizácii v pravom dolnom rohu obrazovky, zrušte označenie možnosti Zobrazovať oznámenia o úspešnej aktualizácii v sekcii Nástroje > Oznámenia.

CONFIG_NOTIFICATIONS